Over 700 ufaglærte lærere i grunnskolen i Oppland og Hedmark

Denne uken behandlet Stortinget et forslag fra Venstre om å gi et særskilt kompetanseløft til lærere i grunnskolen som i dag underviser uten godkjent undervisningskompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Venstre setter elevene først. Derfor satser vi på lærerne. Kompetente og kunnskapsrike lærere er den viktigste innsatsfaktoren for økt læring og mindre uro i skolen. Å sørge for at vi har nok kompetente og kvalifiserte lærere handler om å sikre respekten for kunnskap og for lærerne som yrkesgruppe, sier Ketil Kjenseth, som er Oppland Venstres førstekandidat til Stortingsvalget i 2013.

– Tilsatte som av ulike årsaker ikke er kvalifisert til å undervise på det trinnet de underviser på, fortjener oppfølging og reelle muligheter til videreutdanning for å kvalifisere seg til yrket. Denne gruppen er svært sammensatt, både når det gjelder bakgrunn og motivasjon for å arbeide i skolen. Det er derfor helt åpenbart et behov for å kartlegge disse ca. 9 000 lærernes bakgrunn og ikke minst for å lage målrettede videreutdanningsopplegg for den enkelte lærer gjennom et særskilt videreutdanningsløft, sa Venstres leder Trinse Skei Grande i Stortinget.

I forslaget fra Venstre ligger en tabell til grunn med fylkesvis oversikt over hvor mange lærere det dreier seg om. For Oppland sin del er tallet om lag 365 lærere uten godkjent undervisningskompetanse, mens tallet for Hedmark er 339.
Nasjonalt er antallet rundt 9000 lærere, viser tall fra Kunnskapsdepartementet.

– Med tanke på at vi kan komme til å mangle over 11.000 lærere i Norge fram
mot 2020 (iflg SSB) mener Venstre det er viktig at vi kvalifiserer de vel 700
lærerne som i dag allerede jobber i skolen – slik at de blir i skoleverket i Oppland og Hedmark, sier fylkesleder i Oppland Venstre Ketil Kjenseth. De er allerede motivert for å jobbe i skolen og arbeidsgiverne mener de er skikket. Det er et godt grunnlag for å bli en god pedagog, mener Kjenseth.

Venstre fremmet derfor et forslag for å gå mer systematisk til verks for å kartelgge situasjonen og finne tiltak for å løfte så mange som mulig av de ufaglærte fram til godkjent undervisningskompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**