Avsporing for InterCity i statsbudsjettet

Venstres fylkesleder og stortingskandidat Ketil Kjenseth reagerer med vantro på den manglende prioriteringen av InterCity i forslag til statsbudsjett fra den rødgrønne regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Han er særlig skuffet over at regjeringen ikke engang varsler oppstart av planarbeidet for å regulere nytt dobbeltspor mellom Sørli 18 km sør for Hamar og forbi Hamar stasjon.

– Dette er en krevende parsell som trolig vil versere i plansystemet i mange år, om de ikke velger en statlig reguleringsplan. De burde varslet oppstart av dette planarbeidet nå, sier Kjenseth.

Oppland Venstre mener raskere tog til Lillehammer er et viktig tiltak for å sikre indre deler av Østlandet tilgang til noe av den veksten som skjer rundt Oslo og Gardermoen, samt bidra til vekst innen høyere utdanning og reiselivet i Gudbrandsdalen.

– Med dette tempoet vil Intercity-triangelet først kunne ferdigstilles en gang etter 2040, sier Kjenseth og viser til at regjeringens ambisjon er å kutte reisetiden Lillehammer- Oslo med bare 10 minutter innen 2019.

– Statsbudsjettet møtte langt fra de utfordringene vi står overfor for å få dobbeltspor til Lillehammer. Venstre hadde ventet et langt større trøkk for InterCity — triangelet og de store investeringene som må tas for å få på plass viktige baneløsninger for regionen vår, fortsetter Kjenseth.

Kjenseth konstaterer at sommerens InterCity-spekulasjoner fra Sp-leder Liv Signe Navarsete var en varslet avsporing fra Sp.

– I lys av dette er det utrolig merkelig å se fylkesordfører Gro Lundby fra Ap, fylkesvaraordfører Ivar Odnes fra Sp og stortingsrepresentant Anne T. Wøien fra Sp oppfordre til en «folkeaksjon» for InterCity som i realiteten er en “designerkampanje” hvor de bruker millioner av kroner fra skattebetalerne på “Folk for InterCity-utbyggingen” regissert av dem selv og vel vitende om at de ikke ville få gjennomslag. Dette er å føre folk bak lyset, for ikke å si bak vogna, sier en oppgitt Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**