Venstre støtter Miljøpartiet De Grønnes forslag om å søke Fairtrade-status

Miljøpartiet de Grønne har fremmet en sak for Fylkestinget om at Oppland fylkeskommune bør søke status som Fairtrade-fylke. Fylkesrådmannens forslag til vedtak avviser forslaget med begrunnelsen at ingen av kommunene i fylket er godkjente Fairtrade-kommuner – selv om flere har søknader i gang, og at 30% må være godkjente innen oppstartstidspunktet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Fairtrademerket

Foto: Fairtrade

Venstre foreslo at Oppland fylkeskommune skulle søke om Fairtrade-status. Å kunne vise til en slik status vil virkelig vise at fylkeskommunen er seg sitt samfunnsansvar bevisst når det gjelder å stille krav om etisk handel og lønns- og arbeidsforhold når leverandører velges og innkjøp foretas. Status som Fairtrade-fylke ville også bidra positivt inn mot Oppland fylkeskommunes omdømme.

 Oppland Venstre ønsker status som fairtradefylke. Her ved Helga Feste Hunter

Oppland Venstre ønsker status som fairtradefylke. Her ved Helga Feste Hunter
Foto: Privat

Venstre foreslo også at fylkeskommunen – i stedet for passivt å registrere at ingen av kommunene hadde slik status – skulle ta kontakt med de som allerede var i gang med søknadene og slik bidra til at det ble fortgang i arbeidet. Det at fylkeskommunen går foran med et positivt eksempel ville kunne gi positive ringvirkninger mot resten av kommunene i fylket.

Forslaget ble dessverre nedstemt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**