Bli med på arbeidsgruppe om næringspolitikk

Akershus Venstre har satt ned arbeidsgrupper på ulike temaer. Gruppene skal jobbe med det nye forslaget til stortingsvalgprogram og komme med innspill og forslag til forbedringer. Arbeidsgruppen som jobber med næringspolitikk har møte 24. oktober kl. 18.00 på Venstres hus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er under ett år til valget, og det første utkastet til Stortingsvalgprogram 2013 – 2017 er lagt frem. 1. november er fristen for å komme med innspill til utkastet.

Vi trenger en meget effektiv gruppe i Akershus som kan bearbeide/komme med nye innspill osv. til næringspolitisk kapittel i Stortingsvalgprogrammet.

Vil du være med? Det blir ett effektivt møte den 24. oktober i Venstres hus kl. 18.00. Meld fra til Mette Kaaby om du ønsker å delta.

Deretter sender gruppen sin uttaleser til hovedstyret. Vi tror at en samlet oversendels fra Akershus vil gi best mulighet for påvirkning på den videre prosessen.

Programmet kan du laste ned her.

Det er bare en fordel om dere inviterer flere med på møtet.

Vennlig hilsen
Mette Kaaby
Epost: [email protected]
Tlf. 9761 3730

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**