Akershus er elbilfylke nr. 1

Nordmenn kjører elbil som aldri før. Ifølge ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken er salget av elbiler nå historisk høyt. I Akershus er det solgt 808 elektriske biler hittil i år, noe som er 5,2 prosent av nybilsalget. Det er nå over 2200 elbiler på veiene i Akershus. Det er faktisk flest i landet, og flere enn Oslo med sine 1700. Norge er et av veldig få land hvor det nå er et fungerende marked for salg av elbiler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre, vil ha flere elbiler på veiene.

Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre, vil ha flere elbiler på veiene.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

For å løse framtidas klima-og miljøutfordringer må vi legge til rette for at mer transport kan skje med kollektivtrafikk, og uten fossilt drivstoff. Flere elbiler på veiene er derfor svært gledelig for oss som er opptatt av miljøet, men det gir oss også noen utfordringer. Vi har et økt behov for å bygge ut ny infrastruktur og nye ladepunkter. Venstres mål er å gjøre det enkelt og billig å reise til og fra jobb og skole, enten det er kollektivt, eller med elbil.

Venstre vil ha flere ladepunkter
I tillegg til lademuligheter hjemme og på jobb er idrett og kulturliv en viktig arena å åpne opp for mulighet til lading og bruk av elbiler. Det er fra før få idrettslag eller arenaer som koblet bruk av idrettsplasser til tilrettelegging for miljøvennlig transport. Derfor har fylkeskommunen lanserert en generell tilskuddsordning til utbygging av ladepunkter. Så langt i år har det blitt gitt tilsagn til 170 nye ladepunkter og fem hurtigladepunkter, og det er fortsatt mulig å søke om støtte.

Det er gledelig at Akershus har blitt elbilfylke nr. 1 i Norge. Venstre vil sikre at den gode utviklingen fortsetter og at vi får bygget ut mange nye ladepunkter i tiden framover.

Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre og leder for hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus.

Dette innlegget stod på trykk i Asker og Bærums budstikke 25. oktober 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**