Manglende prinsippdebatt om representasjon

Ski Venstre etterspør en debatt om representasjon i Akershus Venstre. – Vi har ikke registrert noen refleksjon rundt det å faktisk ignorere egne og godt kvalifiserte venstrefolk fra Akershus på vår liste for Akershus, sier leder Svein Kamfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Akershus har mange gode lokale politikere, sier Svein Kamfjord

Akershus har mange gode lokale politikere, sier Svein Kamfjord
Foto: Christoffer Biong

– Det bekymrer oss at man med et pennestrøk vraker vår stolte venstrehistorie. Det er Venstre som har stått fremst i kampen for å kjempe fram de demokratiske og parlamentariske prinsippene landet vårt er bygget på, sier Svein Kamfjord, leder og gruppeleder i Ski Venstre.

– I Stortinget sitter representantene plassert etter hvilket fylke de representerer, ikke hvilket parti de tilhører. Ordningen om at fylkene fungerer som valgdistrikter er det unison enighet om i Norge, sier Kamfjord.

Liknende ordninger er også vanlige internasjonalt: Blant vestlige land som har parlamentarisme og forholdstallsvalg er det bare Nederland og Israel som har nasjonale valglister, alle andre land stiller med valgdistrikter som kan sammenlignes med norsk fylkesnivå.

 Det må begrunnes svært godt at en kandidat fra et annet distrikt skal representere Akershus, sier Kamfjord

Det må begrunnes svært godt at en kandidat fra et annet distrikt skal representere Akershus, sier Kamfjord
Foto: Atle Hagtun

-Det betyr at man velger sine representanter fra sitt valgdistrikt. Enkelt og greit, og brudd med en slik praksis må begrunnes særlig godt, sier Kamfjord.

– Ingen kan med integriteten i behold hevde at en valgordning basert på geografi og folket som bor der ikke betyr noe. Det er jo dette vi har bygd landet på, som man har i andre demokratisk baserte land. Dette er helt grunnleggende verdier jeg tror på, og som gjør meg stolt av å tilhøre Venstre, sier Kamfjord.

Ski Venstre har stilt noen spørsmål til de som ble innstilt på de fire første plassene i årets nominasjon. Det er særlig ett av spørsmålene vi nevner her, som Ski Venstre mener er helt grunnleggende med tanke på at dette er personer som skal kjempe for våre rettigheter i nasjonalforsamlingen:

Hvilken tenkning ligger til grunn for å tro at borgere av Oslo bedre skulle være i stand til å representere Akershus, enn det borgere fra Akershus selv er?

Hvilke svar vi fikk? Det kommer ikke her, men hva tenker du?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**