Bru over Skårersletta for myke trafikanter

Lørenskog Venstre ønsker seg bru over Skårersletta for å lette ferden for de myke trafikantene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tidligere var Solheim-brua utformet med en arm ut mot RaGla-bygget langs Solheimveien. Da ny bru kom opp i forbindelse med oppussingen av hele Solheim-krysset, valgte man å utelate denne armen og kun binde sammen Lørenskog Sentrum/Metro med Kjenn-området.
-Brua må inkorporeres i den allerede eksisterende brua på Solheim og strekke seg over mot RaGla-området, omtrent på den samme måten som den gamle brua gjorde, sier gruppeleder Bjørn Ivar Gran.

I dag, med Lørenskog bussentral under brua, er det stor trafikk i krysset, og både skolebarn og andre må krysse en tungt trafikkert vei for å komme til andre siden.
-Mange opplever det som en utrygghet og belastning. Området er 200 meter fra Solheim skole. Det er ikke noe særlig for barna å måtte gå over en firefeltsvei.

I disse dager er Lørenskog kommune midt i en trafikksikkerhetsprosess.
-Vi blir stadig flere i Lørenskog. Dette er et område i stor vekst. Når vi utvikler sentrumsområdet, må vi samtidig redusere faren for ulykker, sier Gran.

Bjørn Ivar Gran

Bjørn Ivar Gran

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**