Stappfulle tog i rushtiden

Borghild Tenden (V) har sett seg lei på at togpassasjerene i Oslo-området må stå som sild i tønne i rushtiden. Hun reiser selv kollektivt til og fra byen, og tar nok en gang opp spørsmålet med samferdelsministeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Kollektivreisende opplever at lokaltogene i rushtiden er så fulle at folk må presse seg inn før dørene lukkes. Venstre og Borghild Tenden vil øke kollektivsatsingen på Østlandet.

Kollektivreisende opplever at lokaltogene i rushtiden er så fulle at folk må presse seg inn før dørene lukkes. Venstre og Borghild Tenden vil øke kollektivsatsingen på Østlandet.
Foto: Christoffer Biong

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til samferdselsministeren:
Vil statsråden sørge for at kollektivtransporttilbudet i og rundt de store byene får økt sin kapasitet tilsvarende effekten av tiltak for å redusere privatbilismen?

Begrunnelse:
Kollektivreisende opplever stadig at lokaltogene inn mot Oslo i rushtiden er så fulle av reisende at folk må presse seg inn før dørene lukkes. Dette er både svært ubehagelig og får på ingen måte flere til å reise kollektivt, noe som er et tverrpolitisk mål.

Samtidig ble det senest i spørretimen onsdag den 24. oktober uttalt av samferdselsministeren, at målet var å innføre rushtidsavgift inn mot de store byene. Det grunn til å tro at tiltak for å redusere privatbilismen vil skape stort press på et allerede sprengt kollektivtilbud i rushtiden.

Les mer om Borghild Tenden her
Mer om hva Akershus Venstre vil gjøre for kollektivtilbudet finner du her (program 2011-2015).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**