Jernbanen som grunnstamme i et framtidig transportsystem

Åpent debattmøte tirsdag 20. november kl 18.00.
Stedet er Høgskolen i Hedmark, Holsetgata 31, Hamar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Tog

Foto: A.Hovstø

Det er stor entusiasme for utbygging av dobbeltspor i intercity-trianglet. Politikerne på Østlandet er samstemte, og det er mange organisasjoner som støtter dette.
Naturvernforbundet, som er en av disse organisasjonene, inviterer til åpent debattmøte tirsdag 20. november kl 18.00.
Stedet er Høgskolen i Hedmark, Holsetgata 31, Hamar. KART
Debattmøtet åpner med korte faginnlegg, for å synliggjøre utfordringer og muligheter. Et viktig tema er hva kommunene og fylkeskommunene kan bidra med for at jernbaneutbygging skal bli en suksess.
Hvordan må byene og tettstedene utvikles? Hvordan kan toget bli grunnstammen i et bærekraftig transportsystem gjennom Mjøsregionen for personer og gods?
Møtet fortsetter med en diskusjon mellom politikere og fagfolk — med muligheter for hvem som helst å stille spørsmål.

Høgfartstog nord

Foto: DB

Program[b]
18.00: Åpning
18.10: Korte faginnlegg
•Hvordan kan jernbanen bidra til et bedre miljø? Ved Holger Schlaupitz, fagleder i Naturvernforbundet
•Jernbanens rolle i regional utvikling. Ved Morten Ørbeck, direktør i Østlandsforskning.
•Hvordan gjøre toget til grunnstammen i kollektivtilbudet i Mjøsområdet? Ved Ivar Odnes, fylkesvaraordfører i Oppland og leder av Jernbaneforum Dovrebanen sør
18.55 Pause
19.10: Debatt med politikere og fagfolk
20.30: Avslutning

Enkel bevertning.

For mer informasjon, kontakt:
Lars Mæhlum, Naturvernforbundet i Hedmark, [email protected], 45 42 68 77
Paul Lindviksmoen, Naturvernforbundet i Oppland, [email protected], 995 508 86
Holger Schlaupitz, fagleder i Naturvernforbundet. e-post: [email protected],
23 10 96 21 / 95 86 00 50

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**