Velkommen til årsmøte 2013

Møtet arrangeres 9. – 10. februar på Holmen Fjordhotell i Asker. Det blir behandling av stortingsvalgprogrammet, lansering av miljøkampanje og innledninger ved Borghild Tenden og Abid Q. Raja. Her finner du sakspapirer og det du trenger å vite om årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

En bedre hverdag
 Borghild Tenden og Abid Q. Raja innleder på årsmøtet.

Borghild Tenden og Abid Q. Raja innleder på årsmøtet.

Velkommen til årsmøte i Akershus Venstre!
Sted: Holmen Fjordhotell, Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru
Dato: Lørdag 9. februar og søndag 10. februar
Tid: Registrering fra 09.00, møtestart kl. 09.30 til kl. 18.00 lørdag og kl. 09.00 — 13.30 på søndag.
På Twitter: #AVÅM

 Møtet skal behandle

Møtet skal behandle “Frihet. Fremtid Fellesskap” – forslag til stortingsvalgprogram for Venstre.

 Årsmøtet velger landsmøtedelegasjon og nytt fylkesstyre.

Årsmøtet velger landsmøtedelegasjon og nytt fylkesstyre.

Sakspapirer (pdf):
Møtebok 1 (uten valgkampplanen)
Delegatberegning til årsmøtet
Akershus Venstres vedtekter 2012
Skjema for endringsforslag
Stortingsvalgprogram 2. utkast.
Valgkomiteens innstilling vil bli publisert så snart den er klar.

Følgende papirer er først tilgjengelig ved møtestart og blir omdelt ved registrering:
– 2. utkast til stortingsvalgprogram (papirkopi kan også hentes på Venstres Hus)
– Valgkomiteens innstilling
– Delegatskilt og stemmesedler
– Revisors beretning til fylkeslagets og fylkestingsgruppens regnskap

Møtet er åpent for presse og tilhørere. Følg @AkershusVenstre på Twitter og Akershus Venstre på Facebook for å få løpende oppdatering fra møtet.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Fylkesstyret

Dagsorden og kjøreplan
Lørdag
09.00Registrering og innsjekk

09.30 Konstituering (ÅM-sak 01)
•01.01 Valg av møtets funksjonærer: møtedirigenter, tellekorps, referenter, fullmaktskomite, protokollsignatarer.
• 01.02 Godkjennelse av styrets forslag til forretningsorden, dagsorden og kjøreplan
• 01.03 Godkjennelse av styrets forslag til saksliste
forretningsorden
• 01.04 Godkjennelse av delegasjonenes fullmakter, opprop

09.40 Åpning (ÅM-sak 02)
• 02.01 Solveig Schytz ønsker velkommen
• 02.02 Jørgen Blom ønsker velkommen på vegne av Asker Venstre

09.45 Innledning til politisk debatt/programdebatt: Abid Raja (ÅM-sak 09)

10.15 Innledning om samferdselspolitikk og Venstres alternative NTP v/ Borghild Tenden

10.40 Innkomne forslag til politiske uttalelser. (ÅM-sak 03)

11.00 Pause

11.15 Debatt av stortingsvalgprogrammet i parallellsesjoner, Bolk I (ÅM-sak 09) forts.

12.00 Debatt av stortingsvalg programmet i parallellsesjoner, Bolk II (ÅM-sak 09) forts.

12.45 Lunsj

13.45 Kulturelt innslag

14.00 Årsmeldinger og regnskap (ÅM-sak 04)
• 04.01 Fylkesstyrets årsmelding
• 04.02 Spørsmål og kommentarer
• 04.03 Vedtak: Godkjenning
• 04.04 Fylkeslagets regnskap
• 04.05 Spørsmål og kommentarer
• 04.06 Vedtak: Godkjenning
• 04.07 Fylkestingsgruppens årsmelding
• 04.08 Spørsmål og kommentarer
• 04.09 Vedtak: Tas til orientering
• 04.10 Fylkestingsgruppas regnskap
• 04.11 Spørsmål og kommentarer
• 04.12 Vedtak: Tas til orientering

14.30 Akershus Venstres vedtekter (ÅM-sak 08)

15.15 Lansering av miljøkampanjen (ÅM-sak 05)

16.30 Behandling av endringsforslag til stortingsvalgprogrammet (ÅM-sak 09) forts

17.30 Møteslutt

20.00 Middag og sosialt opplegg

Søndag
09.00 Fylkeslagets handlingsplan (ÅM-sak 06), budsjett (ÅM-sak 07), kontingent 2014 (ÅM-sak 12) og valgkampplan (ÅM-sak 10)

09.45 Behandling av politiske uttalelser (ÅM-sak 3, forts)

11.00 Pause (utsjekk)

11.30 Behandling av endringsforslag til Venstres stortingsvalgprogram (ÅM-sak 09) forts.

12.45 Pause

13.15 Valg (ÅM-sak 11)

13.30 Avslutning (ÅM-sak 13)[/b]

Felles lunsj på hotellet ved møteslutt.

Priser for å delta på årsmøtet:
Det enkelte lokallag må dekke hotellkostnader for sine delegater. Akershus Venstre dekker ikke reisekostnader.
Full pakke: helpensjon + dagpakke søndag 1800,- per delegat
Helpensjon: 1300,- per delegat. Helpensjon inkluderer overnatting i enkeltrom, frokost, frukt, kaffe, kake, lunsj m. mineralvann, møtelokale, 4 retters middag.
Dagpakke: 500,- per delegat. Dagpakken inkluderer frukt, kaffe, kake, lunsj m. mineralvann.
Middag: Dagens 4 retters middag for ikke boende koster kr. 445,- per pers.

Se også:
Facebook-event
Veiforklaring
Les mer om Holmen Fjordhotell
Mer om stortingsvalgprogrammet og programprosessen her
Innkalling til årsmøtet (sendt ut 18. desember 2012)
Mer om miljøkampanjen “En bedre hverdag”

Forslag til politiske uttalelser sendt inn etter fristen (20. januar):
– Vær oppmerksom på at følgende kun er forslag og ikke vedtatt politikk

SENK TERSKELEN TIL VALGLOKALET!
Uttalelse nr. 4
Forslagsstiller: Eidsvoll Venstre

Akershus Venstre ber regjeringen senke terskelen til valglokalet, ved å ta initiativ til at alle førstegangsvelgere som er elever i videregående skoler kan forhåndsstemme på skolen de går på i forkant av høstens stortingsvalg.

Hvis kommunene får midler kan det gjennomføres en forsøksordning med valglokaler på de videregående skolene de 2 — 3 siste ukene før valget, der elever med stemmerett kan avlegge forhåndsstemme. Dette vil bidra til å senke terskelen til valglokalet radikalt.

Regjeringen v/Kunnskapsdepartementet har fått laget boken "Sånn er det bare" for å inspirere førstegangsvelgere til engasjement og valgdeltagelse. Bevisstgjøring av en ny gruppe velgere er flott. Men det bør likevel gjennomføres mer konkrete tiltak for å øke valgdeltagelsen.

Ved å opprette valglokaler på videregående skoler senkes terskelen til valglokalet, bokstavelig talt. Elevene kan bruke opp til tre uker før valget på å bestemme seg. Kritikken som er blitt fremsatt om at skoledebattene er showpreget og lite informative blir mindre relevant. Elevene kan skaffe seg informasjon fra flere kilder, og stemme når de vil. De trenger ikke vente på skoledebatten, hvis de allerede har bestemt seg. Og skoledebatten trenger heller ikke å bli den viktigste hendelsen elevene husker fra valgkampen når de går inn i valglokalet.

Akershus Venstre oppfordrer kunnskapsminister Kristin Halvorsen til å samarbeide med kommunalminister Liv-Signe Navarsete, som er ansvarlig for valgavviklingen, om å få gjennomført dette tiltaket som en forsøksordning over hele landet ved stortingsvalget 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**