Møt Akershus Venstres valgkampleder

Allerede 13 timer etter nominasjonsmøtet i Akershus Venstre møttes toppkandidatene på Gardermoen for å begynne planlegging av valgkampen. Fylkesstyret har utpekt Kjersti Almåsvold som valgkampleder. – Valgkamp og poltisk arbeid er et felleskapsprosjekt, sier Almåsvold. – Jeg liker å jobbe i team, skape noe sammen med andre – og har en drøm om et samfunn, litt mer tolerant, litt mer respektfullt, litt tryggere, litt varmere. Blått er kaldt, grønt er vamt, sier Almåsvold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Kjersti Almåsvold skal lede Venstres valgkamp i Akershus.

Kjersti Almåsvold skal lede Venstres valgkamp i Akershus.
Foto: Christoffer Biong

Kjersti Ålmåsvold er utflyttet trønder, tenåringsmor og hun har lang fartstid i politikken. I dag er Almåsvold leder av Eidsvoll Venstre. Hun er nå utpekt til å lede Venstres valgkamp i Akershus. Det første planleggingsmøtet med kandidatene og Almåsvold ble avholdt allerede 13 timer etter nominasjonsmøtet.

Her er Almåsvolds tanker om valgkampen i Akershus:

– Hvordan vil du bidra til å skape en valgkamp med glød og engasjement i Akershus?
– Min viktigste oppgave blir, tror jeg, å forene alle gode krefter så vi fremstår koordinerte og får fram det beste i alle. Jeg skal sammenfatte alle innspillene, sørge for at vi har en levende valgkampplan og møte det som måtte komme, på vondt og godt. Vi skal ha noen kreative prosesser og jeg håper på engasjerte og arbeidsomme samarbeidspartnere fra lokallagene.

– Hvilke forventninger har du til partiet og lokallagene i valgkampen?

– Valgkamp og politisk arbeid er et felleskapsprosjekt, der enkeltpersoner kan styrke arbeidet eller i verste fall ødelegge det. Jeg håper vi klarer å styrke samholdet, at alle bidrar med noe og noen bidrar med mer, at vi forsøker å leve slik vi lærer, at vi kommuniserer respektfullt og tydelig, at vi beholder troen på felleskapet selv om vi ikke alltid får det akkurat slik vi selv vil, at vi sier det vi mener, tåler at det går ei kule varmt og alltid leter etter løsninger, at vi kan være kreative og nytenkende, at vi utfører de oppgavene vi påtar oss, og ikke glemmer at vi er gjensidig avhenging av hverandre for å lykkes.

– Hva tror du blir de viktigste sakene fram mot valget?

– Det er ett av mange temaer som jeg gleder meg til å diskutere med bl.s stortingskandidatene og valgkampansvarlige i hele fylket.

– Hvordan ser du for deg at venstremedlemmer og sympatisører skal kunne bidra i valgkampen?

– Vi trenger valgkampansvarlige i alle kommunene og en for hver region i Akershus. I løpet av kort tid vil vi sende en epost og invitere lokallagene til valgkampsamarbeid. Jeg håper jeg får eposter med ønsker, ideer og synspunkter fra mange, både aktive politikere, medlemmer og sympatisører.

– Hva er dine personlige drivkrefter for å ta fatt på jobben som valgkampleder?

– Jeg liker å jobbe i team, skape noe sammen med andre – og har en drøm om et samfunn, litt mer tolerant, litt mer respektfullt, litt tryggere, litt varmere. Blått er kaldt, grønt er vamt.


Se også:

Raja valgt på topp i Akershus

Akershus Venstres liste til stortingsvalget 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**