Spørsmål til ordføreren om utbyggingen rundt togstasjonen

Gruppeleder Bjørn Ivar Gran har levert et spørsmål til ordfører Åge Tovan der han ønsker svar på ulike miljøkonsekvenser av Ødegården-utbyggingen ved Lørenskog togstasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Spørsmål til Ordfører Åge Tovan

Lørenskog har vedtatt en kommunedelplan for området Ødegården. Det er i ettertid av kommunedelplanen kommet inn nye momenter omhandlende blant annet et innovativt skihallkonsept samt et skøytehallprosjekt.
Det er viktig å endre pendlerne sin bilavhengighet, og bilbruken inn til Oslo må reduseres. Ethvert område som kan defineres som et knutepunktsområde må tilrettelegges for innfartsparkering. NSB øker snart frekvensen på tog til og fra Lørenskog stasjon. Lørenskog stasjonsområde ved Ødegårdens P1 er et slikt område.

Vil en skøytehall på tomten tilhørende Ødegården (S1)ha noen negative konsekvenser for et eventuelt innfartsparkeringshus på nabotomten (P1)?

Vil en skøytehall legge begrensninger på hvor stort et parkeringshus kan bygges?

Området P1 er regulert til parkering, men vil et parkeringshus kunne innpasses estetisk og praktisk ved siden av en stor skøytehall?

Bjørn Ivar Gran, Venstre

Lørenskog togstasjon

Lørenskog togstasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**