Trine Skei Grande besøkte Arbeidsinstituttet i Buskerud

På sin rundtur i Buskerud nylig besøkte venstreleder Trine Skei Grande Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) og lot seg imponere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstreleder Trine Skei Grande gjestet AI Drammen 30. september. Med på besøket var mellom andre Buskerud Venstres stortingkandidat Rebekka Borsch, andrekandidat Øystein Senum, tredjekandidat Yousuf Gilani og Drammen Venstres Ulla Nordgarden og Ida Marie Brown. Buskerud Unge Venstres leder Alexander Solbakken deltok, også. Delegasjonen ble tatt imot av en ivrig velkomstkomité bestående av fylkesleder Ingebjørg Mæland, avdelingsleder Elisabeth Teigen samt flere av instituttets elever og kursdeltakere.

På AIB, Trine Skei Grande, Alexander Solbakken m. fl.

Foto: AIB, avd. Drammen

Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) er et opplæringstilbud for ungdom i alderen 16 — 24 år. Tilbudet er fordelt på fire avdelinger; Kongsberg, Ringerike, Midtfylket og Drammen. Arbeidsinstituttet gir et tilbud til blant annet elever med stort fravær i videregående skole og andre som av ulike årsaker ikke finner seg til rette i skolen. De fleste som kommer til AI har behov for å finne ut hva de vil bli. I løpet av et skoleår er 170 – 180 ungdommer innom AI Buskerud, og de har kontinuerlig inntak. AI har verksteder med praktisk opplæring, og samarbeider med skoler, bedrifter og NAV.

Trine Skei Grande på AIB

Foto: AIB, avd. Drammen

Skei Grande fikk overrakt blomster av elevene og delegasjonen ble møtt med et fyldig program bestående av omvisning i AIs lokaler, en innføring i instituttets arbeidsmetoder og —hverdag, samtale med elever og instruktører og ikke minst en deilig lunsj laget og servert av elever ved AIs kantine- og catering-linje. De fikk også høre flott sang av to av skolens elever, Tine og Pernille, som for øvrig kunne fortelle levende og godt om sine egne opplevelser fra undervisningshverdagen ved AI.

Dessuten fikk delegasjonen besøke flere klasser i deres arbeidsrom, blant annet det mekaniske verkstedet, der elevene var i gang med å totalrenovere en gammel traktor — med stor entusiasme. Noen av elevene hadde forberedt spørsmål til Venstrelederen og hun fikk med seg flere innspill om viktige temaer som ungdommene tok opp.

På AIB, Trine Skei Grande, Rebekka Borsch, Yousuf Gilani m.fl.

Foto: AIB, avd. Drammen

Arbeidsmetoden
Delegasjonen fikk også et lite innblikk i arbeidsmetoden instituttet bruker for å bygge selvtillit hos elever og instruktører. Metoden er hentet fra USA og heter “Appreciative Inquiry”. Den er en såkalt styrkebasert tilnærming som går ut på at man trekker frem positive kvaliteter og styrker og tenker utviklingsmuligheter ut fra disse. Man stiller spørsmål med sikte på at individer skal komme frem til konstruktive svar i seg selv og det arbeides med å sette opp såkalte “veikart” for egen utvikling, med fremtidsdrømmer på toppen og konkrete delmål underveis.

Trine Skei Grande, Ida Marie Brown, Yousuf Gilani m.fl. på AIB

Foto: AIB, avd. Drammen

Elevene blir løpende oppfordret til egenevaluering og evaluering av medelever i form av konstruktiv tilbakemelding. Til dette benyttes såkalte responskort og følgekort, som enkelt fortalt er kort med ulike positive budskap og/eller egenskaper som gjør det lettere for elevene å konkretisere sin tilbakemelding, for eksempel etter fremføringer. Kortene brukes også av instruktørene. Følgekortene man blir tildelt, setter ord på personlige styrker, og disse kan man ta med seg videre slik at man alltid blir minnet om sine positive resultater. AI-prosessen kan beskrives slik: Definere — Oppdage — Drømme — Designe — Realisere.

Trine Skei Grande

Foto: Bård Ek

Eksempel til etterfølgelse
Skei Grande tar med seg erfaringene videre og mener andre fylker burde ha lignende tilbud.

– Jeg vil helt klart ta med meg erfaringene og se hvordan vi kan bruke dette videre i vårt arbeid. Ikke minst vil vi jobbe for at andre fylker blir kjent med dette tilbudet, for det er helt klart andre fylker som kan lære av Arbeidsinstituttet i Buskerud, Dette tiltaket kan gi et helt nødvendig bidrag for å sikre at langt flere klarer å gjennomføre skolehverdagen sin, sier hun.

På spørsmål om hun vil anbefale økte tilskudd, svarer hun:

– Jeg er sikker på at Venstre på fylkesnivå vil fortsette å støtte opp om dette, og vi må se nærmere på hvordan vi kan bidra gjennom arbeidet på Stortinget til at de elevene som har behov for et slikt tilbud får det.

Mer om Arbeidsinstituttet

Visjon
AIB har følgende visjon: Vi lærer sammen hver dag, i et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø.
Hensikten er at alle læringskollegaer bidrar i et likeverdig læringsfellesskap slik at ungdommene finner sin vei i utdanningssystemet og ender opp med jobb og egen inntekt.

Mange tilbud
Mange ungdommer prøver seg gjerne på flere verksteder og er i praksis i flere bedrifter i løpet av året. Elever kommer inn både via videregående opplæring og oppfølgingstjenesten. Interessen for tilbudet er stadig økende. Noen benytter seg av AI Buskerud i en kort periode og går over til videregående skoler, mens andre velger å følge AI gjennom hele det videregående opplæringsløpet. Det tilbys kurs og opplæring innen blant annet trearbeid, mekaniske fag, kantine- og catering, media, salg, service og kunst og design. Bygget har en egen butikk hvor flere av elevenes produkter selges, og kantine- og catering-elevene driver blant annet husets kantine.

I tillegg har AI et pedagogisk verksted som tilbyr påfyll i norsk, engelsk, matte og andre fag, men disse fagene integreres også ofte i det praktiske arbeidet, for eksempel ved sveisebenken, på kjøkkenet eller ved tegnebordet.

Skole

Foto: nn

Hjelper elevene å blomstre
AI fungerer på mange måter som et sikkerhetsnett, og er et sted som prioriterer læringsglede. Her hjelpes elevene med å konkretisere og visualisere drømmene sine. Ved AI Buskerud er man dessuten opptatt av å la elevene bidra til eget undervisningsopplegg, og deres innspill blir tatt med i videreutviklingen både når det gjelder bruk av metoden og lærestedet. Elevene er ressurspersoner som er med på å videreutvikle prosjektet de en del av, og flere av dem deltar sammen med sine instruktører på konferanser og fagtreff der de kaster lys over AI-metoden med sine egne erfaringer. Det er svært inspirerende å se hvordan tidligere desillusjonerte elever blomstrer og realiserer sine muligheter på en helt annen måte enn de har gjort tidligere, og enn de selv hadde trodd mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**