Dobbeltspor helt frem til endestasjonene

– Venstres politikk ligger fast. Vi må få på plass dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer, og samtidig bygge ut jernbanen mot Kongsvinger, Bergen og Kristiansand, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Førstekandidat til stortingsvalget, Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) og fylkesleder Sindre Westerlund Mork (V) forran Fredrikstad stasjon. - Det er avgjørende å bygge ut dobbeltspor til Halden. InterCity er en av hovedsakene for Venstre, sier Finnanger Sandsmark.

Førstekandidat til stortingsvalget, Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) og fylkesleder Sindre Westerlund Mork (V) forran Fredrikstad stasjon. – Det er avgjørende å bygge ut dobbeltspor til Halden. InterCity er en av hovedsakene for Venstre, sier Finnanger Sandsmark.

Forum for nye Bergensbanen og en rekke vestlandskommuner vil redusere ambisjonene for InterCity-utbyggingen av jernbane, som inkluderer dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer.

– Dette er ikke Venstres politikk. Vi skal bygge ut dobbeltspor her. Det vil være en av de største distriktspolitiske tiltakene i moderne tid å gjøre det mulig å bo, arbeide og skape arbeidsplasser på hele Østlandet, også i utkantene. Å minske ambisjonene for InterCIty er å samle mer makt i Oslo, sier Finnanger Sandsmark (V)

I både partiprogrammet og våre alternative statsbudsjetter og transportplan prioriterer Venstre å bygge ut dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer, samtidig som Venstre vil ruste opp Trønderbanen, Vossabanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen og bygger Ringeriksbanen og koblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

– Det er mulig å ha flere tanker i hodet på en gang. InterCity-utbyggingen vil være en så stor investering at den må finansieres på eget vis. Derfor foreslår Venstre i dette statsbudsjettet å opprette et eget “InterCity AS” som vil kunne stå for utbyggingen av dobbeltspor til Halden, Skien, Lillehammer, med statsobligasjoner. Flere store livselskaper og Transportøkonomisk institutt støtter denne modellen, sier Finnanger Sandsmark (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**