Ragnvald Melaas

Foto: Ragnvald Melaas

Skien Venstres 10. kandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Jeg går inn for et varmere helsesamfunn og tryggere alderdom

Dette gjelder spesielt for oss som hører til den eldre generasjonen. For meg er det viktig at de eldre kan føle seg trygge og at de som får behov for det skal ha tilgang til en sykehjemsplass.

Biografi.

Ragnvald Melaas er gårdbruker og selvstendig næringsdrivende. Fanesaker er landbruk, helse og velferd.

Nyhetsarkiv.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**