Venstre slår et slag for hydrogen

Akershus og Oslo er den regionen som er fremst i Europa når det gjelder tilrettelegging for tidlig innfasing av hydrogenkjøretøy. Nå står hydrogenstasjonen på Gaustad i Oslo i fare for å bli demontert og solgt. Trine Skei Grande tar opp saken i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Trine Skei Grande slår et slag for hydrogensatsing i Stortingets skriftlige spørretime.

Trine Skei Grande slår et slag for hydrogensatsing i Stortingets skriftlige spørretime.
Foto: Bård Ek

 Flere av bilprodusentene har bekreftet at de vil levere hydrogenbiler til markedet i Norge i 2014. Dersom driften av hydrogenstasjonene nå må stanses og fagkompetansen blir borte, vil muligheten for tidlig innfasing av hydrogenbiler i Norge forsinkes vesentlig.

Flere av bilprodusentene har bekreftet at de vil levere hydrogenbiler til markedet i Norge i 2014. Dersom driften av hydrogenstasjonene nå må stanses og fagkompetansen blir borte, vil muligheten for tidlig innfasing av hydrogenbiler i Norge forsinkes vesentlig.

Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til samferdselsministeren:
Trine Skei Grande (V): Hvorfor har statsråden valgt å overprøve Transnovas faglige anbefaling om støtte til hydrogenfyllestasjoner i Oslo og Akershus?

Begrunnelse:
I samferdselsdepartementets tildelingsbrev for Transnova framgår det at for at Transnova skal kunne støtte drift av og investeringer i hydrogenstasjoner, så må det også være bidrag fra næringslivet.
Transnova har søkt samferdselsdepartementet om å kunne gi videre driftsstøtte til HYOP AS og støtte til kjøp av hydrogenstasjoner på Gaustad, som nå eies av H2 Logic i Danmark og som nå vil selge eller demontere denne.

Transnova har fått svar fra Samferdselsdepartementet at den næringslivsstøtten som er synliggjort i søknaden ikke er stor nok hvis det skal være i tråd med de intensjonene som er gitt i tildelingsbrevet til Transnova for 2013 og at det ikke er grunnlag for å inngå en avtale om driftsstøtte med HYOP.
Samferdselsdepartementet ber Transnova utlyse en konkurranse om drift og videreutvikling av hydrogensatsjoner og hvor det stilles krav til næringslivsbidrag og hvor Samferdselsdepartementet har satt en øvre ramme for hvor mye Transnova kan gi i årlig støtte.

Transnova kan dermed ikke gi videre støtte til HYOP frem til en konkurranse er avgjort. Transnova kan heller ikke gi garantier for kjøp av hydrogenstasjonen på Gaustad. Stasjonen koster 5,5 mill. Akershus fylkeskommune har bevilget 3 millioner kroner for å sikre at hydrogenstasjonen på Gaustad ikke tas ned og selges ut av landet. Hyop har driftsmidler ut april måned.

Akershus og Oslo er den regionen som er fremst i Europa når det gjelder tilrettelegging for tidlig innfasing av hydrogenkjøretøy. Flere av bilprodusentene har bekreftet at de vil levere hydrogenbiler til markedet i Norge i 2014. Dersom driften av hydrogenstasjonene nå må stanses og fagkompetansen blir borte, vil muligheten for tidlig innfasing av hydrogenbiler i Norge forsinkes vesentlig.

Svaret fra samferdselsminister Marit Arnstad er ennå ikke tilgjengelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**