Vil heller prioritere samferdsel på Østlandet

– Hvis samferdselsmidlene skal klattes utover i distriktene, vil de viktigste samferdselstiltakene i Oslo og Akershus, slik som nye T-baner, ligge tynt an, sier Siri Engesæth, Akershus Venstres 2. kandidat til stortingsvalget, før framleggelsen av Nasjonal transportplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Pengene må brukes der de gjør størst nytte for seg, sier Siri Engesæth.

Pengene må brukes der de gjør størst nytte for seg, sier Siri Engesæth.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

– Regjeringen vil bruke 150 milliarder kroner på å gjøre E39 ferjefri. Deler skal dekkes med bompenger, men like fullt er det uforståelig at regjeringen tar seg råd til en slik investering uten samtidig å ha råd til ny Oslotunnel til 20 milliarder, sier
 Engesæth.

Engesæth vil heller prioritere:

* Bane fra Oslo til Fornebu.
* Bane fra Oslo til Ahus.
* Ny Oslotunnel for jernbanen.
* Bedring av togtilbudet fra Oslo til Kongsvinger med flere krysningsspor.
* Bygging av den lenge lovede Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss.

Les hele saken hos Dagsavisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**