Skog og miljø henger nøye sammen

Venstres førstekandidat til Stortinget Erik Ringnes framhever skogen som fornybar ressurs og viktig næring for Hedmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Erik Ringnes

Foto: Privat

Hedmark er landets største skogbruksfylke.
Skog og miljø henger nøye sammen
Skogen binder halvparten av alle CO2-utslippene i Norge. Derfor vil Venstre føre en aktiv skogbrukspolitikk for å være troverdig som miljøparti. Skogen er en fornybar ressurs, men skogen må avvirkes for å få optimal CO2 binding. I dag avvirkes bare halvparten av tilveksten i skogen. Skogbruket har derfor store vekstmuligheter, men det må være kjøpere og mottakere av både sagtømmer og massevirke. Skogbruket er i en alvorlig situasjon fordi mange foredlingsanlegg for massevirke er lagt ned. Og nå står Tofte for tur og stenger dørene i løpet av året. Dette er dramatisk. Hovedgrunnen til nedleggelsene er at næringa har for dårlige rammevilkår i Norge og særlig når det gjelder transportkostnadene — for mesteparten av skogen vår ligger i innlandet.
Men næringa har også vært for dårlig til å utvikle nye produkter. For skog er mye mer enn plank og cellulose. Det er slik at råstoffet fra skogen kan brukes til det samme som olje — derfor omtales skogen som det grønne gull. Men det trengs mye forskning for å få fram nye produkter fra skogen.
Det viktigste forskningsmiljøet er i dag knyttet til Borregaard i Sarpsborg, som har utviklet for eksempel:
•Lignin — som tilsettingsstoff i betong
•Vanilin — som smaks og aromastoff
•Bioetanol – som brukes i busser
•Tekstiler — "fra trær til klær"
•Bioolje og bark kan erstatte tungolje til oppvarming av bygg
•og plast kan også fremstilles av tremasse
Derfor vil Venstre engasjere seg mer i skog. Ikke tro at skog er noe traust og kjedelig Senterpartigreier.
Venstres program sier at vi vil "arbeide for økt bruk av trelast og bioenergi", samt “skape insitamenter for at norsk skogbruk drives med optimal binding av CO2".
Dette er bra, men svarer ikke på den akutte krisa.
Derfor vil Venstre ta kontakt med de andre partiene på Stortinget og sørge for å gi Skogbruket bedre rammebetingelser:
•mer støtte til forskning og utvikling
•flere jernbaneterminaler for langtransport av skogsvirke
•flere lokale utskipningskaier for tømmer
•Norge tillater 60 t vogntog med 24 meter last — kanskje det viktigste strakstiltaket som faktisk ble iverksatt av samferdselsminsteren for noen få dager siden
Men det må gjøres mer!
Venstre er god på å balansere nærings og miljøhensyn. Det er det vi må gjøre her også, slik at skogbruksnæringa også i framtida kan bestå som en komplett verdikjede.

Erik Ringnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**