Vi må få en blågrønn regjering også for primærnæringene!

Som et sosialliberalt parti skal vi være forsiktig med å lefle med markedsliberalismen i troen på at det løser de utfordringer som kan være knyttet til omsetning og produksjon av mat. Som i finansmarkedet trenger matmarkedet reguleringer. Det må til for å sikre at vi har en tilstrekkelig matproduksjon, et levende landbruk over hele landet og et miljøvennlig landbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Listekandidat for Buskerud Venstre, Erik Hørlück Berg snakker varmt om omsetning og produksjon av mat i Norge

Listekandidat for Buskerud Venstre, Erik Hørlück Berg snakker varmt om omsetning og produksjon av mat i Norge
Foto: Jo Straube

Jeg kunne ha vært en løs kanon på dekk fordi jeg har særinteresser. Jeg har særinteresser fordi jeg brenner for jobben min og jeg er avhengig av hvordan det går med den næringen jeg tilhører.Jeg tror ikke det å være en løs kanon på dekk gir deg ikke større makt, eller større gjennomslag.

Jeg har genuin tro på at det er mer å oppnå ved å være med i en helhet og delta aktivt med å utforme politikk på alle områder. Kort fortalt har jeg funnet ut at jeg oppnår mer sammen med andre enn jeg gjør alene.

Vi har alle et ansvar for å vise bredden og helheten i Venstre. Vi er mangfoldige, men det er fullt mulig å være mangfoldig og ha helhet. Vi må ikke bli et særinteresse parti.

Vi må ha en realistisk og gjennomførbar politikk hvor ideologien synes og den er gjenkjennbar.Løsningene ligger ikke i å privatisere alt. Løsningen er heller ikke at innbyggerne er til for staten. Noen ganger kan private løse oppgaver for fellesskapet, andre ganger er dette lite klokt.For å få gjennomført ønskede handlinger og innkjøpsmønstre, må fellesskapet gi muligheter og begrensninger. Vi må ha miljø på alle plan som overordnet tema, og være villig til å sette inn tiltak deretter.

Nasjonalt må vi derfor være villig til å ta vår del av ansvaret, og se helhet. Vi må kanskje være villig til å gjøre litt ekstra for å beholde noen produksjoner i Norge fordi det i en helhet er det beste. Ikke fordi finanskrefter og noen få aktører med store økonomiske interesser ikke ser poenget, men fordi det er lurt. Vi må gi de næringer som kan utnytte de naturgitte fornybare ressurser rammevilkår som gjør de lønnsomme. Det er et mer langsiktig og bedre alternativ enn å basere all framtid på å pumpe opp olje.

Siden jeg har særinteresser må jeg nevne de litt mer. Jeg er spesielt opptatt av Norges grønneste næringer. Som Norges grønneste parti burde vi være tydeligere i støtten og rammevilkårene til en næring basert på fotosyntesen, og hvor det hele styres av et bredt privat offentlig samarbeid.

Som et sosialliberalt parti skal vi være forsiktig med å lefle med markedsliberalismen i troen på at det løser de utfordringer som kan være knyttet til omsetning og produksjon av mat. Som i finansmarkedet trenger matmarkedet reguleringer. Det må til for å sikre at vi har en tilstrekkelig matproduksjon, et levende landbruk over hele landet og et miljøvennlig landbruk.

Vi må få en blågrønn regjering også for primærnæringene!!!

Erik Hørlück Berg, Modum og Buskerud Venstre
Venstres landsmøte 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**