Vil ha blågrønn regjering

Nå er Venstre i en sentral situasjon — alt tyder på at det er blir borgerlig flertall. Her har venstre avgjørende betydning for hvilken retning Norge kan få. Ved å stemme Venstre kan man forsikre seg som at den nye borgelige regjeringen får tydelig sosialt og liberalt preg, sa Abid Q. Raja i sin tale til Venstres landsmøte i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
 Etter 8 år med autopilot, med mye penger og små tanker er det på tide å slippe til Venstre, sa Raja fra talerstolen.

Etter 8 år med autopilot, med mye penger og små tanker er det på tide å slippe til Venstre, sa Raja fra talerstolen.
Foto: Silje England Garshol

Vi har vilje til å levere — og vi er klare til å regjere!
Kjære venner. Vi stiller til valg fordi vi ønsker å gjennomføre vår politikk. Det gjør vi best ved å komme i posisjon — slik at vi selv har en hånd på rattet.

Og landsmenn; nå er Venstre i en sentral situasjon — alt tyder på at det er blir borgerlig flertall. Her har venstre avgjørende betydning for hvilken retning Norge kan få. Jeg gleder meg over denne nøkkelposisjonen vi nå er i.

Og her må vi ut å snakke med de velgerne som tenker ofte på Arbeiderpartiet med Venstre som andrevalg — jeg håper Jens Stoltenbergs velgere denne gangen tenker seg grundig om. Et stort Venstre betyr nemlig en blågrønn regjering. Og mange arbeiderpartivelgere ønsker forståelig nok ikke Frp i regjering – og da har man et valg. Ved å stemme Venstre kan man forsikre seg som at den nye borgelige regjeringen får tydelig sosialt og liberalt preg.

Jeg tror Jens frykter Venstre. Fordi hans velgere vil som oss ikke stenge grensen verken for asylsøkere eller arbeidsinnvandrere. Venstre vil ikke gamble med økonomisk politikk eller renten, vi vil holde oss til ansvarlig pengebruk. Og med Venstre er du sikret at klimaendringene får det nødvendige fokus som kloden virkelig trenger. Alt det som Jens gir inntrykk av men ikke levere på. Tenk månelanding!

Men landsmøte; vi har også en jobb å gjøre overfor de nyfrelste Høyere velgerne. Ved å stemme Høyre overlater du til Høyre å avgjøre om de vil ha med FrP som regjeringspartner eller om de velger blågrønt. Stemmer du derimot Venstre, er du både sikret en borgelig regjering, og at Høyre blir statsministerpartiet. Men samtidig velger du ved å stemme Venstre et blågrønt alternativ uten FrP. Det betyr at fattigdom ikke vil kunne forbys slik tigging ønskes gjort forbudt — du vil ha økt fokus på personvern og liberale rettigheter — og du vil ikke minst få verdighet i det offentlige ordskiftet og at en regjering med Venstre vil ikke kutte i bistandspolitikken til fattige land.

Og her vil jeg gjenta oppfordringen fra Trine; Erna ta avstand fra Frp’s pengebruk, deres menneskesyn og fornektelse av klimaendringene. Høyre-dere må våge være ærlige om uenighetene med FrP!

Folkens; det er i SV-ledelsen man er pasifist, og det er i SV man mener USA er trussel mot verdensfreden og et land vi må distansere oss fra. Det er i SV man er imot så å si all militær intervensjon. Vi i Venstre skal derimot være på lag med det internasjonale samfunnet – våre nærmeste allierte er USA. Enhver retorikk i en annen retning er skadelig for Norge, og Jens Stoltenberg bør ta en alvorsprat med studentpolitikken Lysbakken bedriver. Hvor lenge skal Jens holde seg med SV i regjering som har en leder som nedsnaker vår viktigste allierte? Og kjære landsmenn; hvor lenge skal vi som nasjon holde ut med regjeringspartier som snakker mot norske interesser; som sår tvil om EØS avtalen og schengen?

Som minoritet må jeg innrømme at jeg ofte har satt Kristin Halvorsen høyt — hennes hjerte har banket for innvandrere. Men det er nettopp hennes regjering som har sviktet innvandrerbarna mest — de svakeste barna i Norge er innvandrerbarn. Hun som skulle fjerne fattigdom, og særlig barnefattigdom, med et pennestrøk har sløst sin mulighet i 8 år. Godt støttet av Jens! Som 3 barnsfar skulle jeg helst vår barnetrygt redusert til fordel for de som trenger det mest, at barnehageprisene ble differensiert og sosialhjelpsatsene økt.

Idag la regjeringen fra NTP; og som toppkandidat for Akershus er jeg skuffet. Skuffet over at ny jernbanetunnel i Oslo ikke er med, at det ikke er nok midler til Fornebubane, Kolsås- og Ahusbane. Jens – det er ikke å ta befolkningsveksten på alvor. Jens, du setter ikke folk først!

Venner — vi må ut å drive valgkamp. Og vi må si til Jens så han hører det— nå er det nok Jens. Etter 8 år med autopilot, med mye penger og små tanker — er det påtide du trår til side, og lar oss ta over for å dra Norge inn på rett kurs. Vi har nemlig andre mål enn sitte mest mulig stille i båten. Vi har vilje til å levere — og vi er klare til å regjere!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**