Dobbeltspor til Lillehammer

Hedmark-delegasjonen er svært fornøyd med vedtaket om full utbygging i intercity-triangelet. Også Opplandsbenken synes det er flott å bygge ut til Lillehammer innen 2025, de siste 7 kilometerne er i Oppland, resten av dobbeltsporet blir liggende i Ringsaker og Hamar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres landsmøte er svært positiv til utbyggingen av raske dobbeltspor på Østlandet, kalt Intercity-prosjektet. Landsmøtet ønsker en full utbygging så raskt som mulig, det vil si i triangelet Lillehammer – Halden – Skien.
Prosjektet har vært kostnadsberegnet til 150 milliarder kroner, og regjeringen foreslo derfor i Nasjonal transportplan fredag å begynne med et såkalt lite triangel – det vil si mellom Hamar – Fredrikstad og Tønsberg – innen 2024. Det skal koste 60 milliarder kroner.
Triangel blir kvadrat – Det er ikke Venstre fornøyd med.
– Regjeringen skal bygge Intercity stykkevis og delt, eller tregt og dyrt som det også heter. Venstre vil ferdigstille Intercity helt til endestasjonene innen 2025, sa Venstre-leder Trine Skei Grande i sin tale
“Dobbeltspor fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer og banebygging rundt de store byene er første etappe i et moderne jernbanenett mellom landsdelene i Norge, både for person- og godstransport” het det i forslaget til partiprogram.
Med det sier Venstre at de så snart som mulig vil bygge dobbeltspor videre til andre storbyer – til Trondheim fra Hamar, mot Kristiansand og Stavanger fra Skien og mot Gøteborg og videre til København fra Fredrikstad.
Vil bygge tog for 165 milliarder – Problemet for Hordaland har vært at Intercity-triangelet ikke har en gren som går vestover. Derfor har Hordaland Venstre argumentert sterkt for å få inn setningen “Byggingen av Ringeriksbanen må bli en del av Intercity-utbyggingen”. Det ble det flertall for i salen lørdag ettermiddag.
Ringeriksbanen er planlagt som dobbeltspor mellom Oslo/Sandvika og Hønefoss, og vil forkorte reisen mellom Oslo og Bergen med minst en time. Banen er kostnadsberegnet til 15 milliarder kroner. Det betyr at landsmøtet til Venstre har vedtatt å bruke 165 milliarder kroner på nye toglinjer i Norge de neste 12 årene.
I tillegg fikk Oslo Venstre flertall for at en ny jernbanetunnel gjennom Oslo må bygges, og Nord-Trøndelag Venstre for at Meråkerbanen må elektrifiseres i tillegg til Trønderbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**