Det viktigste fra Venstres landsmøte: Folk først

Venstres landsmøte ble arrangert på Fornebu fra 12. – 14 april. Den viktigste saken var behandlingen av stortingsvalgprogrammet “Frihet. Fremtid. Fellesskap”, som legger rammene for hva Venstre vil jobbe for i neste fireårsperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Uttalelse: Folk først!
Norge trenger en ny kurs. Venstre ønsker velgernes tillit til å føre en grønn, varm og liberal politikk. Venstre vil ha et kraftig løft for utdanning, miljø og nyskaping. Vi vil ha et velferdssamfunn med rom for alle, som prioriterer dem som har mest bruk for fellesskapets hjelp og støtte. Venstre vil føre en politikk som setter folk først. Les hele uttalelsen her.

Trines tale

 Venstre er et parti som setter folk først, et parti som setter folk foran systemet eller hensyn til særinteresser, sa Skei Grande til Venstres landsmøte.

Venstre er et parti som setter folk først, et parti som setter folk foran systemet eller hensyn til særinteresser, sa Skei Grande til Venstres landsmøte.
Foto: Jo Straube

– Vi skal vise at Venstre er den avgjørende forskjellen på om vi skal ha varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. At Venstre er den avgjørende forskjellen på om vi skal beholde pappakvoten. At Venstre er den avgjørende forskjellen på om vi skal ha en human politikk for asylbarna.

Vi skal vise at Venstre er det sosiale, radikale og liberale alternativet i norsk politikk.
Forskjellen kan oppsummeres i to enkle ord som samtidig speiler alt som vi sosialliberalere står for:

De to ordene er: Folk først.

Slik startet Trine Skei Grande sin tale til Venstres landsmøte. Her kan du se video av hele talen.

 Frihet. Fremtid. Fellesskap. Venstres nye program.

Frihet. Fremtid. Fellesskap. Venstres nye program.

Frihet. Fremtid. Fellesskap.
Venstre behandlet og vedtok stortingsvalgprogram for neste stortingsperiode. Programmet begynner slik: Venstre er Norges sosialliberale parti. Liberal politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere.

Programmet legger vekt på å videreføre Venstres profilområder: Skole, miljø, småbedrifter og velferd. Oppsummert med følgende stikkord: Sats på kunnskap – Ta grønne valg – Vis varme – Skap verdier.

Foreløpig versjon av programmet er lagt ut her.
Vedtatt samferdselskapittel finnes her. – Flere i arbeid, et krafttak mot barnefattigdom og en rekke tiltak tilpasset et moderne arbeidsliv er blant de viktigste bærebjelkene i Venstres nye velferdspolitikk. Folk må settes foran systemer, sier 1. kandidat i Akershus, Abid Raja.

Les mer om programmet her:

Målrettet og kraftfull næringspolitikk
Miljøvennlig og effektiv transport
Fremtiden er fornybar
En skole som setter eleven først

 Landsmøtet ble arrangert på Fornebu.

Landsmøtet ble arrangert på Fornebu.
Foto: Quality Hotel Expo

Fakta om Venstres landsmøte:
– Venstres landsmøte er det øverste organet og det største møtet i Venstre i løpet av et år.
– Landsmøtet varer en helg og arrangeres i april hvert år. I år som i fjor ble møtet arrangert på Fornebu.
– Tilsammen 246 delegater fra hele Norge deltok på møtet. Akershus Venstre stiller med møtets nest største delegasjon, med tilsammen 20 delegater.
– Landsmøtet består av landsstyrets medlemmer og av delegater valgt av fylkesårsmøtene i Venstre, i tillegg til representanter fra sideorganisasjonene.
– Mer om de formelle reglene finnes i Venstres vedtekter.

 Akershus Venstre hadde den vakreste delegasjonen på landsmøtet.

Akershus Venstre hadde den vakreste delegasjonen på landsmøtet.
Foto: Jo Straube

Velkommen til Akershus!
Venstres landsmøte startet med hilsningstaler fra blant annet Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre – På Vegne av Akeshus Venstre vil jeg ønske Venstres landsmøte velkommen til Akershus. Schytz trakk fram viktigheten av kollektivsatsing i Oslo og Akershus i sin tale.

Spenning knyttet til ny NTP
Forslag til ny nasjonal transportplan ble lagt frem av regjeringen på fredag. – I påsken sendte samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) ut en twittermelding hvor det stod «fuck Oslo». Og det er strengt tatt ikke så overraskende at dette kommer fra en statsråd i et parti som har selve sin eksistensberettigelse knyttet til å si «fuck Oslo», sa Skei Grande til Venstres landsmøte fredag.

For lite satsing på byene
Regjeringen har ikke øremerket midler til Fornebubanen i Nasjonal Transportplan (NTP). Regjeringen prioriterer ikke storbyene høyt nok. Om alle skal kunne ta grønne valg må staten bidra med halve regningen til en ny Fornebubane. Det legger de ikke opp til i bymiljøavtalene. Les mer i Budstikka.

Se også:
“Regjeringen sier fuck Oslo med Nasjonal Transportplan” (Dagbladet)

– Jeg har i åtte år sittet på Stortinget og høyrt skryt av pengebruk. Nesten daglig får jeg høre dette. Skryt av hvor mye penger man bruker. Ord som smart pengebruk hører man ikke. De rødgrønne, og det ser vi heller ikke noe av i dagens NTP, ingen ting om hvordan man skal bygge raskere, hvordan man skal bruke pengene smartere, sa Borghild Tenden, stortingsrepresentant for Akershus Venstre.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Vil ha blågrønn regjering
Nå er Venstre i en sentral situasjon — alt tyder på at det er blir borgerlig flertall. Her har venstre avgjørende betydning for hvilken retning Norge kan få. Ved å stemme Venstre kan man forsikre seg som at den nye borgelige regjeringen får tydelig sosialt og liberalt preg, sa Abid Q. Raja i sin tale til Venstres landsmøte i dag.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Frivilligheten må være fri!
Samfunnet er mer enn offentlig og privat sektor. Fellesskap er mer enn stat og kommune. og det sivile samfunnet er ikke bare «tredje sektor». Det er selve limet som holder samfunnet sammen, sa Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre.

Prøv Aftenpostens test: Er du en ekte Venstre-velger?


Vil vurdere ny flyby på Kjeller

Akershus Venstre vil utrede Forsvarets framtidige rolle på Kjeller, og se på muligheten for å bygge ny by med plass til 40.000 innbyggere på flystripa, sa Boye Bjerkholt, varaordfører i Skedsmo. Les hele saken hos RB.

Se også:
Følg @AkershusVenstre og bruk #VenstreLM på Twitter
på Facebook: Akershus Venstre, Abid Q. Raja
Video av innlegg fra talerstolen (Venstres Hovedorganisasjon på Youtube)
Bilder i høy oppløsning fra landsmøtet (Flickr)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**