Fremtiden er fornybar

Venstres landsmøte har vedtatt et radikalt og fremtidsrettet klima- og miljøprogram som legger opp til en ambisiøs satsing på fornybar energi. Venstre legger vekt på tiltak som både er miljøvennlige og gjør folks hverdag bedre, blant annet gjennom utbygging av kollektivtilbudet i hele landet. Øverst på listen står varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Vi ønsker å gjennomføre store reduksjoner av klimagassutslipp i Norge. Når vi la frem vårt forslag til klimamelding i fjor, så viste vi at vi har virkemiddelene for å kutte norske klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020, sa Trine Skei Grande i sin tale til landsmøtet.

Ecologia

Foto: Danilo Prudêncio Silva (Creative Commons)

I programmet foreslår Venstre blant annet å utarbeide en energimelding for en helhetlig og bærekraftig energipolitikk som sikrer hensyn til klima, forsyningssikkerhet og verdiskaping. Venstre vil også ha en forpliktende utslippsavtale med industrien, satse på grønne sertifikater, elektrifisere sokkelen og være pådrivere for en ny internasjonal klimaavtale etter at Kyoto-avtalen løper ut.

– Det er en misforstått oppfatning at klima- og miljøpolitikken handler om å legge begrensninger på hva folk og bedrifter kan drive med. Venstre mener tvert i mot at gode miljøløsninger vil bidra til å forløse det potensialet som ligger i den fornybare energiindustrien, og dermed den fremtidsrettede verdiskapningen i Norge. Det er dessuten ingen tvil om at en styrket satsning på kollektivtransport over hele landet vil gjøre hverdagen enklere for folk, sier sentralstyremedlem og 1. kandidat i Buskerud, Rebekka Borsch.

Venstre er opptatt både av klimapolitikken og av det klassiske miljøvernet. Derfor foreslår vi blant annet å lage en handlingsplan for å ta vare på det biologiske mangfoldet og verne minst 10 % av alle naturtyper. Venstre vil dessuten ta kraftige grep for å redusere den lokale luftforurensningen, ved å gi kommuner anledning til å innføre lavutslippssoner og lokale miljøgebyrer.

 Stortingskandidat Rebekka Borsch

Stortingskandidat Rebekka Borsch
Foto: Tove Hofstad

– Miljøavgifter er godt egnet til å påvirke folk til å ta mer miljøvennlige valg, men i Venstre er vi også opptatt av de positive virkemidlene. Derfor foreslår vi skattefradrag for inntil 50 000,- i investeringer til energieffektivisering i egen bolig. Det kan være nok til å for eksempel installere en varmepumpe eller å etterisolere en leilighet, og vil ha stor effekt på den samlede energibruken i Norge, sier Rebekka Borsch.

Energieffektivisering (ENØK) er en sentral del av Venstres klimapolitikk. Derfor vil vi forenkle saksbehandlingen for private anlegg for miljøvennlig energiproduksjon, og la Enova gi støtte til utbygging av plusshus i alle størrelser.

– Venstre mener det er helt nødvendig med et radikalt taktskifte i norsk klima- og miljø. Venstre er det mest ambisiøse miljøpartiet i Norge, og det er avgjørende at vi kommer inn på Stortinget med tyngde for å gjennomføre de løsningene vi vet vi trenger, avslutter Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**