Guldahl Madsen fra Gjøvik tok landsmøtet med storm!

Christin Guldahl Madsen fra Gjøvik Venstre var på landsmøtet for 4. gang, og gikk den 12. april på talerstolen for å tale innvandrernes sak.
– God integrering er nøkkelen for at vi skal lykkes i velferdssamfunnet i Norge i årene som kommer, sier hun.
Hun erkjenner at god innvandrings- og integreringspolitikk er et av temaene som engasjerer henne aller mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Christin Guldahl Madsen og Abid Raja

Foto: Sanna Sarromaa

Christin Guldahl Madsen tok landsmøtet med storm og fikk igjen forslaget til programformulering som var foreslått avvist av landsstyret. Forslaget gikk ut på norskopplæring for innvandrere.

Som medlem av Internasjonalt Råd og styremedlem i Hunndalsforum, har hun fått mange innspill fra innvandrerne selv om hva som er viktig.
– Det viktigste er selvfølgelig å få jobb. Og for å få jobb er et godt norsk språk helt essensielt, sa Madsen.

Hun ville derfor forsvare Abid Rajas forslag til stortingsvalgprogrammet om at for å bli norsk statsborger må man kunne beherske godt muntlig norsk.
– Vi må ta inn over oss at en del innvandrere er analfabeter når de kommer til landet. Det viktige da kan ikke være at du skal bestå en skriftlig språktest. Du kan være et fullverdig medlem av det norske samfunnet om du kan gjøre deg godt forstått muntlig, sa Guldahl Madsen og fikk landsmøtets flertall bak seg – til glede for henne selv og Abid Raja.

Den andre saken hun snakket varmt for var muligheten for skattefritak for norskkurs når arbeidsgiver eller arbeidstageren selv bekoster dette.
– Slik reglene er i dag, får norske arbeidsinnvandrere ingen statlig støtte for å ta norskkurs. Dette medfører at mange ikke tar seg råd til dette. Når vi samtidig vet at langt de fleste arbeidsinnvandrerne bosetter seg her, er alle virkemidler som kan hjelpe på situasjonen med å lære seg godt norsk velkomne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**