Behov for nytt barnehagereglement

Barnehagene skal ikke bli økonomisk skadelidende av at foreldre som henter etter barnehagens stengetid genererer overtidsbetaling for de ansatte, sier Venstres gruppeleder Bjørn Ivar Gran.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Barnehage illustrasjon bredde

Foto: Øystein Wolf

I disse dager mottar foreldre til barn i Lørenskogs kommunale barnehager beskjed om nye og strengere regler for tilfeller der foreldre gjentatte ganger unnlater å overholde barnehagens hentetid. Ved tredje gangs forseelse, blir forholdet rapportert videre til Oppvekst- og utdanningssektoren i kommunen og en advarsel vil bli sendt foreldrene.

Kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Venstre, Bjørn Ivar Gran, reagerer på denne formuleringen:

– Jeg mener at det offentlige må ta seg betalt for ekstratjenester! Når noen henter et barn for sent i barnehagen, så burde det være naturlig å måtte betale et gebyr som dekker barnehagens ekstrautgifter til overtidsbemanning.

Gran ønsker at det skal utarbeides et reglement som gjør at barnehagen ikke blir økonomisk belastet av at foreldre kommer og henter barnet sitt etter barnehagens stengetid.

– Det påløper overtid når ansatte må stå i jobben etter stengetid. Dette er foreldrenes ansvar og ikke det offentlige.

Venstres gruppeleder forbereder nå et prinsippielt spørsmål til ordføreren omkring dagens praksis i den offentlige administrasjonen av barnehagene i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**