Fredag 26.april: Kjør gratis buss med Venstre!

Venstre promoterer sitt lokale ringbussforslag fra brosjyren “Det gode liv i Lørenskog” som alle kommunens husstander har fått i postkassa i løpet av den siste uka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Lørenskog bussterminal

Lørenskog bussterminal

Venstres ønskebuss (“åttetallsbussen”) kjører alle som vil, gratis rundt i Lørenskog! Fredag 26.april mellom klokka 16 og 19 blir det full fokus på hvordan Lørenskog kan få et bedre og mer lokalmiljøinkluderende busstilbud, og basis for aktivitetene er bussterminalen i kommunen.
Her vil det være stand med informasjon om dette flotte busstilbudet som fort kan bli en realitet og som kan redusere avhengigheten av egen bil for veldig mange.

Hele ruta tar om lag 30 minutter, og det er bare å hoppe på og av underveis.
Dette er stoppestedene som er plottet inn:

•Lørenskog stasjon
•Elkjøp
•Gamleveien forbi Rasta Senter
•Triaden
•Skårersletta til Metro
•Brua over 159 til Dovre alderssenter
•Fjellsrud skole
•Brua over R159 til Brannstasjonen
•A-hus
•Gamleveien til Hammer kirke
•Finstadjordet
•Triaden
•Skårersletta til Metro
•Skårerveien
•Lørenskog stasjon

Dette er altså en bussrute som går i et 8-tall gjennom det sentrale Lørenskog. Venstres idé er at det skal gå en buss i hver retning, og på den måten vil vi få til en veldig effektiv tilbringertjeneste til de sentrale stedene i Lørenskog. Vi må allerede i dag arbeide for å sikre bussen prioritet på enkelte traseer slik at det ikke bussen stanger i flaskehalser i trafikken.
Bli med å prøv ruta, da vel!

I tillegg til fokuset på bussruta rundt i bygda, vil det bli informasjon om bildelingsordninger som er i ferd med å bre om seg fra de store byene i Norge. Bilkollektivet er et andelslag av helt vanlige mennesker som av og til har behov for en bil. Vil du hente ut en bil når du trenger den, og sette den fra deg når du er ferdig? Slippe å kjøpe bil og garasjeplass, slippe å levere på service og skifte dekk? Da kan du bli med på bildelingsordning. Med en ordning sentralt i Lørenskog vil mange innbyggere ha kort vei til å hente en bil. God kollektivdekning betyr mindre press på veiene. Kom og hør om løsningen på Venstres stand på On the Run ved Lørenskog bussterminal fredag 26.4 Kl 16 – 19. Vi snakkes!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**