Gjør grønne valg enkle

Venstre mener at noe av det viktigste vi kan gjøre fremover er å styrke kollektivtilbudet – vi vil gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt, sier Abid Q. Raja og Siri Engesæth i et leserinnlegg i Budstikka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Siri Engesæth og Abid Q. Raja vil bygge jernbane og satse på kollektivtransport.

Siri Engesæth og Abid Q. Raja vil bygge jernbane og satse på kollektivtransport.
Foto: Jo Straube

Vi mener at folk på Østlandet fortjener bedre: vi har fått nok av kø og nok av å stå som sild i tønne på togene.

Venstre har en klar plan for hva vi vil gjøre: vi vil bygge ut jernbanen på Østlandet, Ringeriksbane inkludert, fortsette å forbedre tilbudet med buss, trikk og bane og få på plass ny tunnel under Oslo.

Vi mener at nøkkelen for å lykkes er å gjøre det enkelt for folk å ta grønne valg i hverdagen.

Abid Q. Raja, stortingskandidat

Siri Engesæth, stortingskandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**