Fra bilEIER til bilBRUKER

Bildeling er midt i blinken for folk i Lørenskog som ikke trenger fossilbil i det daglige. Venstre ønsker å være fødselshjelper for en ikke-kommersiell bildelingsordning i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Biltrafikk

Foto: Microsoft

En internasjonal undersøkelse fra 2012* viser at vi er inne i en trend der tradisjonelt bileierskap erstattes av behovsprøvd bilbruk. Bildelingsordninger brer om seg i Europa. I urbane strøk med stor befolkningsvekst og lite plass er betalingsviljen for fast bil og en dyr parkeringsplass mindre og mindre.

I Stor-Oslo har Andelslaget Bilkollektivet fått 2400 husstander og bedrifter som brukere av sin delte bilpark. Lørenskog er ideell for bildeling med tett bebyggelse og god kollektivdekning.

Lørenskog Venstre vil at trender som dette kommer rett inn i planlegging av infrastrukturen i kommunen vår.

*En større internasjonal undersøkelse utført i 2012 av KPMG om verdens bilprodusenter.

_______________________________________________________________________

BILDELING:
Som medlem av en bildelingsordning kjøper du en omsettelig andel (f.eks. kr 5000) som innbetales én gang (og som du får igjen når du melder deg ut). I tillegg betaler du et depositum (f.eks. kr 1000) og en årsavgift (f.eks. kr 750). Dermed er du i gang. Fra faste parkeringssteder rundt omkring i ditt nærområde henter du den bilen du har bestilt via datamaskin/mobil/nettbrett. Bilen kan bestilles for alt fra 1 time (f.eks. til storhandel) til flere uker (f.eks. sommerferietur). Du velger selv om du vil ha en stor varebil, en stasjonsvogn, en småbil eller en elbil – etter hvilket plassbehov du har.
Du betaler for bestilt tid og kilometer, og drivstoff, spylervæske, vask og annet vedlikehold er inkludert i prisen. Om bilen trenger drivstoff eller vask, betaler du dette med det medfølgende bensinkortet.
Fakturering for bilbruk skjer månedlig.

_________________________________________________________________________

LES MER:

Om Andelslaget Bilkollektivet

Trondheim Bilkollektiv

Bildeleringen SA i Bergen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**