Valgkampansvarlige i lokallagene i Buskerud

Her finner du valgkampansvarlig i din kommune. Ta kontakt for å verve deg som frivillig i valgkampen, har tips til gode Venstresaker eller ønsker å bidra på andre måter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Valgkampansvarlige i lokallagene i Buskerud

 Valgkampsjef Buskerud og Valgkampansvarlig Modum Venstre - Erik Hørluck Berg - tlf. 95 13 17 61 - erik@horluck.no

Valgkampsjef Buskerud og Valgkampansvarlig Modum Venstre – Erik Hørluck Berg – tlf. 95 13 17 61 – [email protected]
Foto: Tove Hofstad

 Valgkampsekretær Nedre Buskerud og Valgkampansvarlig Lier Venstre - Tove Hofstad - tlf. 90 87 24 53 - tove.hofstad@venstre.no

Valgkampsekretær Nedre Buskerud og Valgkampansvarlig Lier Venstre – Tove Hofstad – tlf. 90 87 24 53 – [email protected]
Foto: Ellen Lysenstøen

 Valgkampsekretær Øvre Buskerud og Valgkampansvarlig Hole Venstre - Helge Stiksrud - tlf. 91 82 32 14 - pluss@online.no

Valgkampsekretær Øvre Buskerud og Valgkampansvarlig Hole Venstre – Helge Stiksrud – tlf. 91 82 32 14 – [email protected]
Foto: Ellen Lysenstøen

 Valgkampansvarlig Ringerike Venstre - Vegard Floa - tlf. 90 67 79 15 - vegardfloa@gmail.com

Valgkampansvarlig Ringerike Venstre – Vegard Floa – tlf. 90 67 79 15 – [email protected]
Foto: Ellen Lysenstøen

 Valgkampansvarlig Flesberg Venstre - Arve Nesthorne - tlf. 93 04 57 95 - an@abio.no

Valgkampansvarlig Flesberg Venstre – Arve Nesthorne – tlf. 93 04 57 95 – [email protected]
Foto: Dag Borgestad

 Valgkampansvarlig Hol Venstre - Mathias Eide Sataøen - tlf. 41 69 18 92 - mathiaseide@gmail.com

Valgkampansvarlig Hol Venstre – Mathias Eide Sataøen – tlf. 41 69 18 92 – [email protected]
Foto: Ellen Lysenstøen

 Valgkampansvarlig Nedre Eiker Venstre - Pål Bentsen - tlf. 47 14 35 21 - pbentsen@live.no

Valgkampansvarlig Nedre Eiker Venstre – Pål Bentsen – tlf. 47 14 35 21 – [email protected]
Foto: Ellen Lysenstøen

 Valgkampansvarlig Øvre Eiker Venstre - Adrian Tollefsen - tlf. 90 27 56 95 - adrian.tollefsen@mhu.no

Valgkampansvarlig Øvre Eiker Venstre – Adrian Tollefsen – tlf. 90 27 56 95 – [email protected]
Foto: Privat

 Valgkampansvarlig Ål Venstre- Sissel Urke - tlf. 99 24 67 42 - sisselurke@me.com

Valgkampansvarlig Ål Venstre- Sissel Urke – tlf. 99 24 67 42 – [email protected]
Foto: Dagfinn Ystad

 Valgkampansvarlig Gol Venstre - Halvor Lilleslett - tlf. 9167 3900 - h_lilleslett@hotmail.com

Valgkampansvarlig Gol Venstre – Halvor Lilleslett – tlf. 9167 3900 – [email protected]
Foto: Ellen Lysenstøen

 Valgkampansvarlig Sigdal Venstre - Marit Svarverud - tlf. 97 12 50 94 - marit_svarverud@hotmail.com

Valgkampansvarlig Sigdal Venstre – Marit Svarverud – tlf. 97 12 50 94 – [email protected]
Foto: Ellen Lysenstøen

 Valgkampansvarlig Røyken Venstre - Tore Hogstad - tlf. 41 56 86 94 - tore.hogstad@gmail.com

Valgkampansvarlig Røyken Venstre – Tore Hogstad – tlf. 41 56 86 94 – [email protected]
Foto: Ellen Lysenstøen

 Valgkampansvarlig Drammen Venstre - Ida Marie Brown - tlf. 97 08 15 84 - idambrown@gmail.com

Valgkampansvarlig Drammen Venstre – Ida Marie Brown – tlf. 97 08 15 84 – [email protected]
Foto: Ellen Lysenstøen

 Valgkampansvarlig Kongsberg Venstre - Bjørn Flo Knudsen - tlf. 91 64 63 89- bjorn.flo.knudsen@gmail.com

Valgkampansvarlig Kongsberg Venstre – Bjørn Flo Knudsen – tlf. 91 64 63 89- [email protected]
Foto: Bjørn Flo Knudsen

 Valgkampansvarlig Krødsherad Venstre - Kristine Nore - tlf. 90 94 94 84 - kristine.nore@gmail.com

Valgkampansvarlig Krødsherad Venstre – Kristine Nore – tlf. 90 94 94 84 – [email protected]
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

 Valgkampansvarlig Hurum Venstre - Anne Sofie Riseng - tlf. 95 99 21 51 - annesofieriseng@hotmail.com

Valgkampansvarlig Hurum Venstre – Anne Sofie Riseng – tlf. 95 99 21 51 – [email protected]
Foto: Tove Hofstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**