Må tenke nytt om sykkelveger

– Det må tenkes nytt når det skal tilrettelegges for stadig flere syklister. Enklere løsninger må til for å øke lengden på sykkelvegnettet, mener Erik Ringnes (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Sykkelveger

Foto: HA

Stange kommune vil igangsette et prøveprosjekt der det tilrettelegges for fjerning av grøft mellom vegbanen og gang-/sykkelbanen. Et enstemmig planutvalg har vedtatt dette etter forslag fra Erik Ringnes (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**