Venstre redder hydrogenstasjon

– Fortsatt drift av hydrogenstasjonene er viktig for at vi forsatt skal være et av verdens ledende land for hydrogen, sier Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre. Venstre har vært med på å sikre videre drift av hydrogenstasjonen på Gaustad i Oslo, som sto i fare for å bli nedagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Solveig Schytz er skuffet over regjeringen og Statoil, som svikter hydrogensatsingen.

Solveig Schytz er skuffet over regjeringen og Statoil, som svikter hydrogensatsingen.
Foto: Silje England Garshol

Akershus fylkeskommune har i flere år arbeidet for tidlig innfasing av hydrogen for transport i Oslo-regionen og Norge. Dette omfatter stasjonsutvikling, kollektivtransport og utvikling av støtteordninger.
– Nå er vi best i Europa for å tilrettelegge for elbiler, men vi mener at vi kan ikke bare satsen på en teknologi.

I begynnelsen av 2011 besluttet Statoil å avslutte sin satsing på hydrogen, og bestemte seg for å avslutte driften av hydrogenstasjonene i Norge. Det har dessverre ikke vært mye entusiasme for denne satsingen i regjeringen heller, samferdselsdepartementet har sendt både uklare og vekslende signaler for hvorvidt Transnova kan være med å støtte innfasing av hydrogen i transportsektoren i Norge sier Solveig Schytz. Det svært skuffende at hverken Statoil eller regjeringen ser viktigheten av å satse på hydrogen, som kan bli en av framtidas løsninger den dagen vi går tom for olje, sier Solveig Schytz.

Etter at Statoil trakk seg ut av hydrogensatsingen i, har lokalpolitikerne i Oslo og Akershus steppet inn og sikret bevilgninger til videre drift av hydrogenstasjonene i regionen, og selskapet HYOP har i dag overtatt ansvaret for drift og utvikling av de fleste av hydrogenstasjonene i regionen.

– Akershus fylkeskommune og Oslo kommune jobber nå sammen for å finne gode og langsiktige løsninger både for eierstruktur, investeringer og drift sier Schytz.

Hydrogen kan bli bli framtidens drivstoff
Bilprodusentene starter serieproduksjon av hydrogenbiler fra 2015, og Norge er et av de første land i verden som får tilgang til disse. – Vi vet ikke hvordan framtiden ser ut når det gjelder teknologien, og det viktig også å legge til rette for hydrogen, sier Schytz.

Se innslaget med Solveig Schytz på Østlandssendingen.

Se også:
Norges største hydrogenstasjon til Oppegård
Norges første hydrogenbusser lansert

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**