Rekordsalg av elbiler i april

Salget av elbiler og plug-in hybrider satte ny rekord i april. Med 3350 elbiler på veiene, er Akershus elbil-fylke nummer én foran Oslo og Hordaland. — Dette er bra for miljøet, sier Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Det er rekordmange ladbare biler på norske veier. Venstre har gjort mye for nullutslippsbilene, og vil fortsette arbeidet med å få bygget ut flere ladepunkter.

Det er rekordmange ladbare biler på norske veier. Venstre har gjort mye for nullutslippsbilene, og vil fortsette arbeidet med å få bygget ut flere ladepunkter.

 Solveig Schytz er gruppeleder for Venstre. Hun kjører selv elbil selv, og er en ivrig pådriver for å legge forholdene til rette for nullutslipsbiler.

Solveig Schytz er gruppeleder for Venstre. Hun kjører selv elbil selv, og er en ivrig pådriver for å legge forholdene til rette for nullutslipsbiler.
Foto: Silje England Garshol

– Venstre har lenge jobbet for at elbilene skal innta norske veier, og jeg er glad for at salget av elbiler endelig har løsnet. Vi gjøre det enkelt for folk å ta grønne valg i hverdagen. – I Akershus kommer mesteparten av klimagassutslippene fra veitrafikk, det er nettopp derfor dette er så viktig: vi må få flest mulig til å reise miljøvennlig til og fra jobb og skole.

– Jeg tror ganske få er klar over at Venstre faktisk har mye av æren for at forholdene er lagt så godt til rette for elbiler i Norge. I Bondevik II-regjeringen var Venstre med på å gi elbilene og andre nullutslippsbiler en rekke fordeler. Vi har også fått gjennomslag for å bygge ut mange ladepunkter som gjør at mange når ser på elbilen som et attraktivt valg.

– Venstre vil at den gode utviklingen for elbilen skal fortsette. I regjering skal vi kjempe for at retten til å kjøre i kollektivfeltet og gratis bompenger for nullutslippsbiler fortsatt skal gjelde, lokalt skal vi kjempe for at kommunene og fylkeskommunen bevilger penger til nye ladepunkter, og at det offentlige fornyer bilparken med nullutslippskjøretøy, sier Schytz.

Dette har Venstre gjort for elbilen
I Bondevik II-regjeringen fra 2001-2005:
– Gitt el-biler tilgang til å kjøre i kollektivfeltet
– Innført ordninger med gratis offentlig parkering
– Gitt elbiler fritak fra bomavgift
– Gitt elbiler fritak for engangs- og årsavgift.
– Innført lavere avgiftsgrunnlag ved bruk av elbil som firmabil, og for kjøp av nye elbiler innført "nullsats" når det gjelder merverdiavgift.

Dette har vi gjort lokalt:
– Sikret utbygging 200 nye ladepunkter for elbil i Akershus innen 2013 (fylkestinget i Akershus)
– Vært med på å støtte mange av de 771 ladepunktene og 32 hurtigladepunktene som nå finnes i Akershus

Dette vil Venstre gjøre i neste stortingsperiode:

– Stimulere til videre elektrifisering av veitransporten ved å beholde dagens avgifts-, moms- og bompengefritak for el- og hydrogenbiler.
– Fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier
– Styrke Transnova for økt utbygging av infrastruktur for fornybare drivstoff som
elektrisitet, hydrogen og bærekraftig biodrivstoff.
– Opprette flere ladestasjoner for elbiler, og opprette et hurtigladeprosjekt for strekningene mellom de store norske byene.

Se også:
Politisk regnskap for Bondevik II-regjeringen (2001-2005)
Grønn Bil – “Rekordsalg av elbiler i april”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**