Oppdal kommunestyre: Interpellasjon Trygve Sande, Venstre

OPP`s redaktør med kommentarer i lederartikkel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Veiseier

Venstre er det tapte slags parti i kommunestyret,men onsdag kunne Trygve Sande innkassere en
liten, om enn viktig seier. Til og med den standhaftige prinsippsoldat Olav Bjørndal ville være slem
og stemme med Venstrerepresentantens smarte forslag. 300.000 kommunale kroner sørger for 50
meter gangvei og slik får en rekke barn og unge i de kommunale tomtene nord for sentrum en tryggere
skolevei.
Det skulle bare mangle at det ikke ble flertall for en idé strengt tatt noen burde tenkt før når en
planla kommunale boligtomter. Trygg skolevei bør ligge inne som en premiss før utarbeidelse av nye boligfelt.
Det overrasker ikke at ordfører og Arbeiderpartiet måtte ta et gruppemøte når sentrale
Ap-folk varsler at de for en gangs skyld vil være slemme. Ut av gruppekottet kom Ap og Krf
med et fellesforslag, som sikrer at forslaget først formelt blir banket om enn måned. Da kunne ikke
Sande dy seg, men kommentere at forslaget bare var én måned dårligere enn hans.
I blant skjønner vi godt frustrasjonen i et parti som har mange gode forslag, men som ser ethvert
forsøk bli stoppet eller trenert av den politiske makteliten.
Vi har sagt det før, og gjentar det gjerne: Aps arroganse er blant partiets største problem.
Det kan også bli partiets bane ved valget i 2013, for velgere kan få nok av politikere som bestandig
skal ha kontroll og ikke la andre få en liten honnør i blant. Politikk er også samarbeidets
kunst, det er ikke alltid makt er den mest smarteste vei på lang sikt. Norge sliter med å
rekruttere unge til politisk arbeid, og kynisk maktspill er lite egnet til å vekke appetitten hos potensielle politikerspirer.
Så kan alle være enig i at det kjennetegner Oppdal kommunes sunne økonomi at politikerne har vedtatt
de store linjene i handlingsplanen, og slik unngått at impulsideer underveis kan ødelegge
økonomien. Samtidig er det en utfordring i det kommunale plansystemet at det er tungrodd,
og ekstra vanskelig å manøvrere i situasjoner der det kreves raskere løsninger. Vi lever i et samfunn i
hurtig endring, der ikke alltid den kommunale sendrektigheten henger med. Da er det lov å
honorere en godt forslag og ta en rask beslutning uten å vifte advarende med den arrogante ansvarligheten.

Per Roar Bekken
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**