Takk for ærlig svar, Helgheim!

Buskerud Venstres førstekandidat Rebekka Borsch har skrevet et lite tilsvar til Frps John Helgheim som driver med avansert nedbørsstatistikk i dagens DT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Takk for ærlig svar, Helgheim!

Jeg er ikke særlig forundret over at John Helgheim fra Frp avfeier problematikken rundt klimaendringer og økt fare for flom i innlegget sitt i Drammens Tidende, selv om jeg synes det er trist lesning. Men han skal i hvert fall ha takk for et klart og ærlig tilsvar. Folk har rett til å vite hvilke politikere som har tenkt å sikre hjemmenes deres, infrastrukturen, landbruket og ikke minst den kollektive trygghetsfølelsen vår mot ras, flom og mer ekstremvær i årene som kommer — og hvilke partier som gir blaffen i det hele.

Frp er det eneste partiet i Norge som fortsatt har problemer med å erkjenne at global oppvarming er en av de største utfordringene menneskeheten står overfor. Nesten alle andre er enig om at det er viktig å få ned utslippene av klimagasser og unngå ødeleggelsene som følger om utslippene løper løpsk. Som Venstre-politiker er jeg opptatt av å se hvilke konkrete utfordringer som ligger i klimaendringene for oss i Norge, slik at vi best mulig og tidsnok kan tilpasse samfunnet vårt til varmere, villere og våtere vær.

Vi må finne gode politiske løsninger på forebygging og på sikring av ras- og flomutsatte områder, vi må avklare ansvar og handlingsrom lokalt og nasjonalt og vi må øke bevisstheten rundt problematikken når vi bygger hus og planlegger nye boligfelt. Det må også vurderes om folk i enkelte områder må flyttes eller heller beskyttes bedre. Og hvordan vi i fellesskap spleiser på kostnadene. Jeg skal gjøre mitt for at arbeidet rundt dette intensiveres. Helgheim får sammenligne nedbørsmengder og harselere med klimaproblematikken så mye han bare ønsker — men konstruktiv politikkutvikling på vegne av befolkningen vår kan dette neppe kalles.

Rebekka Borsch, 2012

Foto: privat

Rebekka Borsch,
stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**