Venstre vil ha mer tog, buss og bane

I dag bruker toget mellom Stavanger og Oslo lengre tid enn i 1975. Miljøvennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli enklere å ta grønne valg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Iselin Nybø, buss, stavanger

Foto: Mari Halvorsen

Det har blitt satset alt for lite på kollektivtransport og jernbane de siste 40 årene. Det er Venstre lei av. Venstre vil ha et moderne jernbanenett som kan stå seg langt inn i fremtiden. Venstre viste i vår alternative transportplan at vi er partiet for de som ønsker mer bane og mer skinner.

— Nord-Jæren mangler et velfungerende kollektivtilbud. Vi trenger et realt løft for å få dette på plass. Venstre viser vilje til nettopp det med milliardsatsing til bane i vårt fylke, sier førstekandidat for Rogaland Venstre, Iselin Nybø.

Dobbeltspor for framtiden
Venstre vil ha en mye større satsning på jernbane. Venstre ønsker å få bygget dobbeltspor sammenhengende fra Stavanger til Egersund så snart som mulig. Dobbeltspor vil korte ned reisetiden betraktelig og gjøre pendling med tog mer praktisk.

Les også: Venstre vil ha fortgang i dobbeltspor på Jærbanen

Gjenåpning av Ålgårdbanen
Som første parti løftet Venstre i juni 2013 inn gjenåpning av Ålgårdbanen i Stortinget. Venstre ønsker å få bygget ut og gjenåpnet Ålgårdbanen så snart som mulig.

— Vi trenger nytenkning for jernbanen på Jæren. En gjenåpning av Ålgårdbanen vil være en gjenåpning av en god kollektivlinje. Det vil dra et enda større område nærmere Sandnes og Stavanger, og byggingen vil kunne skje raskt og relativt billig, sier Nybø.

Les mer: Venstre vil ha gjenåpning av Ålgårdbanen

Vil ha bybane snarest
Venstre ønsker å bygge skinnegående bybane på Nord-Jæren, og vi ønsker byggestart allerede i 2015.

— Vi vet at et av de viktigste virkemidlene for å få på plass en bybane er at staten er med og betaler for utbyggingen. Venstre er tydelige på at staten må bidra mer til byggingen, sier Nybø.

Les mer: Fortsatt stor tro på bybane

Bedre busstilbud på Haugalandet

Venstre vil ha et kollektivtilbud på Haugalandet som gjør det til et reelt alternativ for folk. Dette krever mer penger til kollektivtrafikk. Vi går derfor til valg på at vi vil jobbe for at Haugalandet får midler fra staten til styrking av kollektivtilbudet gjennom belønningsordningen.

Les mer: Venstre vil ha bedre busstilbud på Haugalandet

Kraftig satsing i årene framover
Venstre ønsker å øke investeringene til jernbanen kraftig i årene framover. Kollektivtilbud på bane er en miljøvennlig, hurtig, trafikksikker og god måte å knytte sammen byer og tettsteder.

Venstre vil i en blågrønn regjering kjempe for en offensiv satsning på jernbane med utbygging av intercity triangelet på Østlandet og lyntog mellom de store byene. Bergensbanen, Sørlandsbanen og Dovrebanen er tungt belastede strekninger. Får man reisetiden på disse strekningene ned imellom to og en halv eller tre timer er det grunn til å tro at tog vil utkonkurrere fly på disse strekningene.

Det blir altså lettere og billigere å velge miljøvennlige løsninger med Venstre i en blågrønn regjering.

Venstre vil:
Bygge dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund
Gjenåpne Ålgårdbanen
Bygge bybane på Nord-Jæren
Ha en skikkelig sykkelsatsing
• Gjøre det enklere og billigere å ta grønne valg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**