Erik Ringnes

Erik Ringnes er Hedmark Venstres stortingskandidat til valget til høsten. Les om hvordan han ble aktiv og hva som er hans hjertesaker!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


-Bosted: Ringnes Gård i Stange
-Alder: 58 år
-Yrke: Bonde
-Hedmark Venstres stortingskandidat

Når og hvordan ble du aktiv i politikken?
Jeg ble spurt om jeg ville stå på toppen av ei ny Venstreliste i Stange foran kommunevalget i 1999. I januar 2002 ble jeg valgt som fylkesleder og dermed medlem av Venstres landsstyre.

Hva er spesielt med Venstre?
Jeg er aktiv i Venstre på grunn av partiets ideologi og fordi politikken bygger på kunnskap. Ideologien kommer kanskje sterkest til uttrykk i følgende 10 liberale prinsipper:
1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet
5. Alle er likeverdige, men ingen er like
6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
7. Politisk makt skal komme nedenfra
8. Makt skal spres og balanseres
9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis

Hva er dine hjertesaker?
Jeg vil jobbe for at det blir mer kunnskap og mer forskningsaktivitet i vårt fylke. Hedmark trenger flere kunnskapsintensive og lønnsomme bedrifter, slik at flere av de mange unge som tar høyere utdanning, kan komme til vårt fylke.
Dobbeltspor på Dovrebanen må bygges helt fram til Lillehammer innen 2025. Dette knytter ca halvparten av fylkets befolkning nærmere Oslo som er landets største arbeidsmarked.
Jeg vil jobbe for en tunnelløsning for jernbanen gjennom Hamar slik at byen kan åpne seg mot Mjøsa med de store mulighetene som dette innebærer.
Det er overveidende sannsynlig at vi står overfor menneskeskapte klimaendringer. Derfor må vi snarest sørge for å redusere våre utslipp av klimagasser . Venstre ønsker å bruke skatte-og avgiftssystemet mer aktivt til å endre folks atferd slik at det skal lønne seg mer å leve miljøvennlig.
Jeg vil jobbe for et samfunn som aktivt legger til rette for funksjonshemmede som en selvfølgelig del av et mangfoldig samfunn.

Hvorfor er Venstre viktig for Hedmark?
Venstres politikk innebærer en modernisering av Hedmark med fokus på kunnskap, miljø og mangfold. Hedmark er preget av liten sosial mobilitet og trenger liberale impulser.

Kontakt:

Erik Ringnes
91808486
e-post; [email protected]

Erik Ringnes - bilde

Foto: Benedicte Røvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**