Elbilen skal fortsatt ha sine fordeler

— For Venstre er det ikke aktuelt å fjerne noen av fordelene for elbil, hverken gratis parkering, fri bomringpassering, eller muligheten for å kjøre i kollektivfeltet, sier Abid Q. Raja, 1. kandidat for Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


 Venstre vil være en garantist for at fordelene for elbil skal bestå. Klikk her for å se bilder og lese mer om Abids splitter nye elbil (Facebook).

Venstre vil være en garantist for at fordelene for elbil skal bestå. Klikk her for å se bilder og lese mer om Abids splitter nye elbil (Facebook).
Foto: Johannes Bangum

— Vi vil at folk skal kjøpe elbiler og målet er at det skal kjøre 50.000 ladebiler på norske veier, sier Abid Q. Raja, Venstres førstekandidat til Stortinget.

I dag er det i overkant av 13.000 registrerte elbiler i Norge, deriblant 3.245 i Akershus. Og på kommunetoppen finner vi Asker og Bærum. 2.173 elbiler er registrert hos eiere i våre kommuner.

Se også:
— De som kjører elbil skal fortsatt ha sine fordeler (Budstikka)

– Venstre har lenge jobbet for at elbilene skal innta norske veier, og jeg er glad for at salget av elbiler endelig har løsnet. Vi gjøre det enkelt for folk å ta grønne valg i hverdagen. – I Akershus kommer mesteparten av klimagassutslippene fra veitrafikk, det er nettopp derfor dette er så viktig: vi må få flest mulig til å reise miljøvennlig til og fra jobb og skole, sier Abid Q. Raja, 1. kandidat for Akershus Venstre.

Raja kjører selv elbilen Tesla Model S. – Det er viktig for meg å være miljøvennlig, og samtidig vise at elbilene nå har blitt så bra at de er fullverdige familiebiler. Raja vil være en garantist for at de gode vilkårene for elbil består.

Visste du at Venstre har vært en pådriver for å gi elbilen de gunstige fordelene den har i dag?

Dette har Venstre gjort for elbilen i Bondevik II-regjeringen fra 2001-2005:
– Gitt el-biler tilgang til å kjøre i kollektivfeltet
– Innført ordninger med gratis offentlig parkering
– Gitt elbiler fritak fra bomavgift
– Gitt elbiler fritak for engangs- og årsavgift.
– Innført lavere avgiftsgrunnlag ved bruk av elbil som firmabil, og for kjøp av nye elbiler innført "nullsats" når det gjelder merverdiavgift.

Dette har vi gjort lokalt:
– Sikret utbygging 200 nye ladepunkter for elbil i Akershus i 2012 (fylkestinget i Akershus)
– Vært med på å støtte mange av de 771 ladepunktene og 32 hurtigladepunktene som nå finnes i Akershus

Dette vil Venstre gjøre i neste stortingsperiode:
– Stimulere til videre elektrifisering av veitransporten ved å beholde dagens avgifts-, moms- og bompengefritak for el- og hydrogenbiler.
– Fjerne moms på leasing av nullutslippsbiler og batterier
– Styrke Transnova for økt utbygging av infrastruktur for fornybare drivstoff som
elektrisitet, hydrogen og bærekraftig biodrivstoff.
– Opprette flere ladestasjoner for elbiler, og opprette et hurtigladeprosjekt for strekningene mellom de store norske byene.

“Venstre vil spille en viktig rolle i elbilsaken, og legger opp til ambisiøse mål i partiprogrammet for 2013-2017.”
– Norsk Elbilforening

Se også:
Kandidatpresentasjon: Abid Q. Raja
Akershus Venstres liste til stortingsvalget 2013
Rekordsalg av elbiler i april

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**