Dialogmøte om samferdsel

Nes Venstre arrangerer torsdag 22. august kl 19:30-21:00 dialogmøte om samferdsel i rådhuset på Årnes. Abid Q. Raja skal blant annet holde orden på fylkesordfører Nils Aage Jegstad, leder av Kongsvingerbanens jernbaneform og ordfører i Kongsvinger Øystein Østgaard og leder av hovedutvalg for plan næring og miljø i Akershus- Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Velkommen til dialog møte om samferdsel!

Velkommen til dialog møte om samferdsel!
Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Abid Q. Raja leder dialogen
Abid Raja, toppkandidaten til Akershus Venstre i årets stortingsvalg, kommer for å lede dialogmøtet. Forrige gang Raja ledet et dialogmøte i regi av Nes Venstre var temaet “Ung i Nes”. I mellomtiden har lokallaget hatt dialogmøte om skole. Nå er Raja tilbake som dialogleder i forbindelse med temaet samferdsel.
– Møtet handler om samferdsel generelt, og utfordringer knyttet til samferdsel på Øvre Romerike, Kongsvingerbanen og E16 spesielt sier Åse Birgitte Skjærli.

Stiller opp for Kongsvingerbanen

-Jeg stiller alltid opp for Kongsvingerbanen, svarte Øystein Østgaard da han takket ja til å være med i panelet. Østgaard er ordfører i Kongsvinger kommune og har nylig overtatt som leder av Kongsvingerbanens Jernbaneforum. Han får følge av fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø og leder av Akershus Venstre Solveig Schytz, kommunalsjef for samfunnsutvikling i Nes kommune Arild Skogholt og Tom Roterud, leder av hovedutvalg for teknikk, næring og kultur.

Håper på “folk flest”

Vi har hatt godt oppmøte på tidligere dialogmøter, sier Skjærli. Både lokalpolitikere og engasjerte innbyggere i Nes har deltatt. – På tidligere dialogmøter har nok lokalpolitikerne vært i flertall, denne gangen håper vi at også den gjengse innbygger i Nes finner temaet viktig nok til å møte.

Dialogmøtet foregår i Nes Rådhus sin kommunestyresal torsdag 22. august kl 19:30- 21:00.

Invitasjonen finner du her.


Se også:

Kandidatpresentasjon for Abid Q. Raja

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**