Drømmer om Erik på tinget

Venstre kaster seg inn i kampen om velgerne med Intercity-tog, miljø og mer kunnskap som fanesaker i Hedmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre-leder Trine Skei Grande tilbrakte hele dagen i Hamar fredag for å støtte partiets Stortingskandidat Erik Ringnes. Blant annet ble det besøk på Høgskolen i Hedmark, hvor hun møtte Venstre-representanter og NHO Innlandet-direktør Christl Kvam og dekan i Hamark, Lars Viggo Berntsen.

— Venstre vokser og markerer seg i Hedmark, sa Grande.

I 2007 doblet partiet antall kommunestyrerepresentanter i Hedmark. Nå drømmer Venstre om å få Ringnes på Stortinget.

— Det er tre saker som er viktig for Venstre i Hedmark. 1) Intercity-utbygging. Venstre ønsker en utbygging helt fram til Lillehammer innen 2025, og ikke bare til Hamar. 2) Vi ønsket å skaffe en universitetstilknytning eller universitetsstatus til fylket. Samarbeid med universitetene i Oslo eller Ås kan gi muligheter. 3) Vi ønsker et stort kunnskapsløft. Den største utfordringen i Hedmark er at vi ligger dårlig an på alle statistikker: utdanningsnivå, forskning per capita og så videre. Som et eksempel: Vi har bare 0,4 av forskningsaktiviteten i Norge, og vi vet at det er en sammenheng mellom forskning og lønnsomme bedrifter. Derfor må fylket få mer forskning, sier Ringnes og legger til:

— Mer kunnskap vil være nøkkelen til å løfte Hedmark.

— Hvordan skal vi øke kunnskapen?

— Det viktigste enkelttiltaket er å gi lærerne rett og plikt til etterutdanning. Også ønsker vi en femårig lærerutdanning, og ikke fireårig som i dag. Et løft i lærernes kvalifikasjoner er det som vil gi mest effekt.

— Kan vi få på plass et innlandsuniversitet?

— Jeg er så vidt ferdig med sorgarbeidet etter at dette prosjektet gikk skeis. Mange har sagt at Innlandsuniversitetet ville ha blitt en liten utdanningsinstitusjon, men sannheten er at dette kunne ha blitt landets fjerde universitet. Vi har fortsatt muligheten til å realisere disse drømmene.

— Men vi kan i det minste glede oss over at satsingen på utdanning i Hedmark har gitt noen synlige effekter. I 2000 var det en professor ved Høgskolen i Hedmark og nå er det 40 professorer. Dette kan knyttes direkte til den store biosatsingen vi har hatt.

Link til sak på Østlendingen.

Hedmark Venstre valgkampåpning

Foto: Benedicte Røvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**