Inger Noer

Inger Noer er 3 kandidat for Hedmark Venstre til valget til høsten. Hun ble aktiv i politikken da hun var 18 år gammel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


-Bosted: Hofoss i Kongsvinger
-Alder: 51 år gammel
-Yrke: Fastlege
-Hedmark Venstres 3. kandidat

Når og hvordan ble du aktiv i politikken?:
Jeg meldte meg inn i Unge Venstre i 1980, 18 år gammel, mest fordi jeg var opptatt av miljøspørsmål. Striden om utbygging av Alta – Kautokeinovassdraget toppet seg i 1979, og dette sakskomplekset gjorde sterkt inntrykk på meg, som på mange andre.

Hva er spesielt med Venstre?:
Venstre er en spesiell “pakke”, en kombinasjon av sosial varme og moderne næringspolitikk, av god miljøpolitikk og tro på enkeltmenneskets utviklingsmuligheter.
For meg er Venstre et udogmatisk parti som går etter de gode løsningene og et redelig parti som lytter, ikke bare vet best.

Hva er dine hjertesaker?
Min hjertesak er å være på parti med framtida. Da må vi få til kutt som monner når det gjelder utslipp av klimagasser. Det trengs både energisparing, opprustning av eldre anlegg og noe utbygging av ny utslippsfri energi. Jeg er glad i velferdsstaten, i ideen om et trygt sikkerhetsnett. Men skal velferdsstaten være bærekraftig i framtida, må vi prioritere tydeligere slik at vi gir bedre hjelp til dem som trenger det mest, f.eks. fattige barn.

Hvorfor er Venstre viktig for Hedmark?
Venstre har god politikk på områder hvor Hedmark sårt trenger forandring: skolepolitikk for mer fokus på kunnskap, bedre muligheter for alle elever, mindre drop-out. Næringspolitikk skreddersydd for nyskapere og grundere, som Hedmark har for få av. Et liberalt parti kan tilføre åpenhet og modernitet i et fylke som har vært styrt av de samme politiske kreftene i for mange år.

Kontakt:
90041455
[email protected]
Adresse: Nordstuvn. 6
2217 Hokåsen

Inger Noer

Foto: Benedicte Røvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**