Kvalitet i tjenestene – Sykehusene imponerer

Fredag var Akershus Venstre på besøk på Ahus for å lære mer om Ahus. Stortingskandidatene i Akershus Venstre har besøkt både Bærum Sykehus, Sunnås Sykehus og Ahus den siste uka. Vi ville snakke med ledelsen ved sykehusene for å høre hva de tenker om muligheter og utfordringer de ser for seg ved eget sykehus og med dagens helsepolitikk, og hvilke endringer de ønsker seg for å kunne gi et bedre tilbud til innbyggerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Abid Q. Raja på besøk på Sunnaas

Abid Q. Raja på besøk på Sunnaas
Foto: Johannes Bangum

 Venstre vil finne smartere løsninger for å finansiere sykehus. En løsning kan være flere dagbehandlinger.

Venstre vil finne smartere løsninger for å finansiere sykehus. En løsning kan være flere dagbehandlinger.
Foto: Christoffer Biong

Vi er imponert over hvordan Ahus jobber systematisk med kvalitet og kvalitetsforbedring i tilbudet som gis til pasientene, hvor langt framme de er på å ta i bruk ny teknologi, og over samarbeidet med kommunene når det gjelder samhandlingsreformen. Vi er imponert over kvalitet og spisskompetanse ved Bærum og Sunnås sykehus, og ser behovet for at sykehusene involveres enda mer enn i dag i i utviklings- og planarbeid. Samtidig ser vi også hvordan dagens finansieringssystem for sykehus ikke alltid er egnet til å nå målene for sykehusene. Regjeringen har et uttalt mål om at flere skal behandles som dagpasienter uten innleggelse over natten. Det er best, både for pasienten og sykehuset. Pasientene blir raskere restituert og sykehuset kan utnytte ressursene bedre og billigere.

Etter besøk på Sunnås, Bærum og Ahus, sitter vi igjen med en oppfatning av at dagens finansieringsordning ikke stimulerer til dagbehandling, men istedet kan flere enn nødvendig bli innlagt på sykehus over natten.

Venstre mener vi nå trenger en finansieringsordning som sørger for at flere pasienter kan behandles på dagtid, både for pasientens skyld og for økonomiens skyld.

Vi mener også at helsevesenet ikke bare kan måles på og styres av økonomi, men at kvalitetsmål må legges til grunn i sterkere grad enn i dag.

Abid Raja
Siri Engesæth
Erik Lundeby
Runar Bålsrud
Solveig Schytz

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**