Hemsedal Venstre stiftet

Mandag 12. august ble Hemsedal Venstre stiftet på Fausko Skysstasjon. Initiativtager var Steinar Bleken, med støtte og deltagelse fra andre lokallag i Hallingdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Hemsedal Venstres styre: f.v. Knut Terje Venås, lokallagsleder Steinar Bleken og Jan PB Rutgerson

Hemsedal Venstres styre: f.v. Knut Terje Venås, lokallagsleder Steinar Bleken og Jan PB Rutgerson
Foto: Hemsedal Venstre

Leder i interimsstyret er Bleken, og med seg har han Jan PB Rutgerson og Kjell Terje Venås. I det forestående stortingsvalget vil hver stemme telle. Hovedmålet for Hemsedal Venstre (og andre lokallag i Hallingdal), er å få Rebekka Borsch inn på Stortinget for Buskerud. Målet er også å stille Venstre-liste i Hemsedal ved neste kommunestyrevalg.

Samferdsel
Borsch har god forståelse og kunnskap om Hallingdals behov. Særlig gjelder det samferdselssituasjonen. En bedret samferdselsløsning for Hallingdal vil styrke næringslivet og gjøre regionen mer attraktiv for turister, nye bedrifter og arbeidstagere. Få persontog og dårlig regularitet for godstog, gjør at et aldrende og nedslitt veisystem gjennom Hallingdal blir overbelastet.

Behovet er derfor stort for en rask realisering av Ringeriksbanen, med tilhørende utbedring av hele Bergensbanen. Dette gjelder særlig bygging av flere kryssingsspor, som vil bedre regularitet og kapasitet for godstog, men også for persontransport inn og ut av regionen. Mer gods på jernbane, betyr færre lastebiler gjennom Hallingdal, tryggere ferdsel og mer miljøvennlig transport.

Noen flaskehalser på E16/RV7/RV52 har blitt utbedret de senere åra, og snart åpner Sokna-Ørgenvika. Det trengs allikevel en helhetlig veipakke for Hallingdal som omfatter tunell på Hardangervidda, ny trase Gol til Robru og ny vei på store deler av strekningen Sandvika-Hønefoss. Venstre, og Rebekka Borsch, vil jobbe aktivt for dette.

Reiseliv
Reiselivsnæringen, er et rikspolitisk tema av særlig interesse for Hemsedal og Hallingdal. Venstre vil vurdere opprettelse av et reiselivsdepartement og styrke destinasjonsselskapene med offentlig finansiering.

Skole og helse
Venstre legger vekt på at skole og helsetilbudet skal være godt også i mindre sentrale strøk. Det betyr bl.a. fortsatt satsning på Ål sjukestugu som lokalmedisinsk senter.

Landbruk
Venstre vil opprettholde jordbruksforhandlingene og de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå, men ønsker å endre innretningen mot mer miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger, samt oppheve taket og geografiske begrensninger i samdrifter og heve produksjonstaket, understreker lokallagsleder Steinar Bleken.

For mer informasjon ta kontakt med:
Steinar Bleken, leder for interimsstyret, 90 13 02 90, [email protected]
Hallvor Lilleslett, ordfører Gol, 91 67 39 00, [email protected]

Hemsedal Venstre Hallingdal Venstre Steinar Bleken Hallvor Lilleslett ister, nye bedrifter og arbeidstagere. Få persontog og dårlig regularitet for godstog, gjør at et aldrende og nedslitt veisystem gjennom Hallingdal blir overbelastet. Behovet er derfor stort for en rask realisering av Ringeriksbanen, med tilhørende utbedring av hele Bergensbanen. Dette gjelder særlig bygging av flere kryssingsspor, som vil bedre regularitet og kapasitet for godstog, men også for persontransport inn og ut av regionen. Mer gods på jernbane, betyr færre lastebiler gjennom Hallingdal, tryggere ferdsel og mer miljøvennlig transport. Noen flaskehalser på E16/RV7/RV52 har blitt utbedret de senere åra, og snart åpner Sokna-Ørgenvika. Det trengs allikevel en helhetlig veipakke for Hallingdal som omfatter tunell på Hardangervidda, ny trase Gol til Robru og ny vei på store deler av strekningen Sandvika-Hønefoss. Venstre, og Rebekka Borsch, vil jobbe aktivt for dette. Reiseliv Reiselivsnæringen, er et rikspolitisk tema av særlig interesse for Hemsedal og Hallingdal. Venstre vil vurdere opprettelse av et reiselivsdepartement og styrke destinasjonsselskapene med offentlig finansiering. Skole og helse Venstre legger vekt på at skole og helsetilbudet skal være godt også i mindre sentrale strøk. Det betyr bl.a. fortsatt satsning på Ål sjukestugu som lokalmedisinsk senter. Landbruk Venstre vil opprettholde jordbruksforhandlingene og de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå, men ønsker å endre innretningen mot mer miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger, samt oppheve taket og geografiskeHemsedal Venstre ble stiftet 12. august 2013, med støtte fra de andre lokallagene i Hallingdal.

Hemsedal Venstre Hallingdal Venstre Steinar Bleken Hallvor Lilleslett ister, nye bedrifter og arbeidstagere. Få persontog og dårlig regularitet for godstog, gjør at et aldrende og nedslitt veisystem gjennom Hallingdal blir overbelastet. Behovet er derfor stort for en rask realisering av Ringeriksbanen, med tilhørende utbedring av hele Bergensbanen. Dette gjelder særlig bygging av flere kryssingsspor, som vil bedre regularitet og kapasitet for godstog, men også for persontransport inn og ut av regionen. Mer gods på jernbane, betyr færre lastebiler gjennom Hallingdal, tryggere ferdsel og mer miljøvennlig transport. Noen flaskehalser på E16/RV7/RV52 har blitt utbedret de senere åra, og snart åpner Sokna-Ørgenvika. Det trengs allikevel en helhetlig veipakke for Hallingdal som omfatter tunell på Hardangervidda, ny trase Gol til Robru og ny vei på store deler av strekningen Sandvika-Hønefoss. Venstre, og Rebekka Borsch, vil jobbe aktivt for dette. Reiseliv Reiselivsnæringen, er et rikspolitisk tema av særlig interesse for Hemsedal og Hallingdal. Venstre vil vurdere opprettelse av et reiselivsdepartement og styrke destinasjonsselskapene med offentlig finansiering. Skole og helse Venstre legger vekt på at skole og helsetilbudet skal være godt også i mindre sentrale strøk. Det betyr bl.a. fortsatt satsning på Ål sjukestugu som lokalmedisinsk senter. Landbruk Venstre vil opprettholde jordbruksforhandlingene og de samlede overføringene til landbruket omtrent på dagens nivå, men ønsker å endre innretningen mot mer miljøtilpassede og produksjonsnøytrale tilskuddsordninger, samt oppheve taket og geografiskeHemsedal Venstre ble stiftet 12. august 2013, med støtte fra de andre lokallagene i Hallingdal.
Foto: Hemsedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**