Venstre bryr seg om studentene

Det er ikke bare enkelt å være student i Norge i 2013. Mange sliter med å få endene til å møtes, og mange har vanskelig for å finne et sted å bo. De som studerer i dag, er ryggraden i morgendagens kunnskapssamfunn. Det å satse på studentene, er å satse på framtiden. Studentene har vært taperne med den rødgrønne regjeringen – nå er det på tide med et løft, sier Rebekka Borsch

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Rebekka Borrsch, Venstre

Foto: privat

I Venstres alternative statsbudsjett for 2013 ble det derfor gjort betydelige grep for å styrke Norges muligheter til å møte framtidens utfordringer. Vi foreslår å bevilge over en milliard til å styrke forskningsinnsatsen, nye stipendiatstillinger og flere studieplasser.

I tillegg har vi lagt inn 2 000 nye studieplasser — ikke bare for at mange står i kø i dag, men også for å gjøre utdanningsinstitusjonene våre klare til å ta imot den bølgen av kunnskapshungrige unge som vi vet kommer framover. Det er ikke sånn at universitetene våre kan skrus av eller skrus på, de må bygges opp over tid for å kunne gi den kompetente undervisninga som man faktisk trenger.

Det er positivit at søkertallene øker, men det gir oss også noen utfordringer: Vi må tilpasse bygging og tilrettelegging av studentboliger med antall studenter. Det viktigste grepet for å redusere leieprisen for studenter er billigere studentboliger. Samtidig letter det prispresset både på leie og kjøp av andre leiligheter.

Venstres tiltakspakke for en bedre studenthverdag

Studentøkonomi
1. Innføre 11 måneder studiefinansiering som prisreguleres årlig.
2. Fjerne formuesgrensen. Heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.
3. Gjøre ordningen for gradert sykestipend for studenter permanent.

Studenthverdag
1. Skape 2000 flere studieplasser.
2. Bygge 2000 studentboliger årlig med 50 prosent statstilskudd.
3. Heve kostnadsrammen og forenkle byggeprosessen for studentboliger.

Studiekvalitet
1. Insentiv- og belønningsordninger for fremragende utdanningskvalitet.
2. Økte bevilgninger til utdanningsinstitusjonene for bygningsvedlikehold.
3. Innføre lovbestemt krav om godt læringsmiljø.

Rebekka Borsch
1. kandidat for Buskerud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**