Eivind Brenna: Hva kan vi forvente av en blågrønn regjering med Venstre som en del av regjeringen?

“Jeg er ikke blant dem som tror at endringene etter valget blir store for den enkelte, til det er partiene for like. De siste 30 år har vi hatt både blå, røde og regnbuefargete sentrumsregjeringer uten at de store endringer har kommet”, skriver Eivind Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Alle regjeringsalternativer vil videreføre den norske velferdsmodellen, holde Norge i Nato og dessuten må en ny regjering opprettholde overføringene til landbruket, fordi det er grunnlaget for bosetting og nødvendig økt matproduksjon. Men etter å ha hørt debattene så langt og lest hva partiene skriver må vi nå kunne forvente noen endringer dersom det blir en blågrønn regjering.

Kraftig økning i veibyggingen er et opplagt område for en ny regjering å ta fatt på. Nye finansieringsformer vil gi bedre stamveier og flere motorveier i Norge. Samferdselsutfordringene rundt Oslo kan bare løses med kraftig økning i jernbanebyggingen. Gjøvikbanen og Dovrebanen vil få oppgradering tidligere enn det som nå er planlagt.
Å ta vare på de sårbare naturområdene utenfor Lofoten og Vesterålen og verne dem mot ojeutbygging, er en forutsetning for at Venstre skal bidra til en ny regjering. Satsing på en mer kunnskapsbasert skole og mer penger til forskning og høyere utdanning, er også forutsetninger for Venstres deltagelse.

For egen del vil jeg også mene at det er et stort behov for en ærligere rovdyrpolitikk. Venstre ønsker både en rovdyrbestand og samtidig trygge forhold for beitedyr. Konsekvensene av det og av rovdyrforliket må etterleves ved at skadedyr utenfor rovdyrsone må skytes umidelbart. Slik vi har det nå kan det ikke fortsette.

En mer næringsvennlig politikk vil også raskt bli synlig. Det er blant annet viktig å få fjernet den særnorske skatten på arbeidende kapital. Vi vil få grep som forenkler offentlig sektor med færre og sterkere kommuner og på sikt vil fylkeskommunen bli fjernet.

Hva kan vi forvente av en fortsatt rødgrønn regjering? Mer av det vi har og lite nye grep selv på områder som er nevnt over, utfra hva de melder i programmene sine og i innlegg i avisa.

Dette er oppsumert hvorfor jeg mener vi trenger en nye regjering i Norge etter valget.

Eivind Brenna, gruppeleder for Venstre i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**