Dag Helge Frøisland: – Valget avgjør sykehusstruktur i Innlandet

Venstre ser med stor uro på den pågående sniksentraliseringen av sykehusstrukturen i landet. Mandag gikk leder i Oppland Arbeiderparti og stortingskandidat Stenseng ut i avisa GD og sa at valget avgjør framtida for helse Norge. Ikke med ett ord nevner hun det aller viktigste for helse-Oppland nå: sykehusstrukturen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Dag Helge Frøisland

Dag Helge Frøisland
Foto: Cathrine Dokken

Venstre har bedt om samfunnsanalyser først, avgjørelse etterpå. Ap og Rødgrønne Sp ville bestemme først og se på konsekvensene etterpå. Uforståelig! Resultatet kan bli storsykehus et sted der alt også annen infrastruktur må bygges opp på ny. Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt! Dagens størrelse på sykehus er dessuten kostnadseffektive. Store sykehus blir også kostnadsmessig uoversiktelige. AHUS burde stå som et grelt skrekkens eksempel på hvordan det går utover både effektivitet og kvalitet når man sentraliserer i store mastodontsykehus. Men sentraliseringsreformatorene ser ikke ut til å forstå at pasientene vil ha sykehus som både kan gi god og effektiv behandling men også evner å gi den personlige kontakten, smilet, håndtrykket som kan påvirke livskvalitet, trygghet, verdighet, da er også nærhet til sine egne viktig for pasientene. Framtidas bosettingsstruktur peker entydig mot at vi blir flere eldre, med behov for nærhet til gode lokale sykehus.

Venstre er opptatt av å sette Folk Først, også i Oppland. For både Gjøvik og Lillehammer sin del er sykehusene den største arbeidsplassen, og det er rundt byene befolkningsmønsteret er tettest. Her er det eksisterende sykehusbygg og annen infrastruktur allerede. Med dagens tre sykehus har de fleste i Oppland en nærhet til sitt sykehus, til gode fagmiljø det vil ta mange tiår å bygge opp på ny.

Nå har det seg slik at i Oppland, som i noen andre land, er det ikke bare de store partiene som kan bestemme, men alle som bor her kan være med å påvirke dette – ved å stemme ved valget i september 2013.
Det er valget som avgjør sa lederen for Arbeiderpartiet i Oppland i GD på mandag. Ja, det er valget som avgjør hvem som representerer oss på Stortinget og hvilken sykehusstruktur vi skal ha i famtida.

Du kan være med å bestemme om vi får inn folk på tinget som vil fjerne eller beholde alle 3 sykehusene i Oppland . Stem Venstre og sørg for å få en balansert grønnblå sentrumsregjering som også etter valget skal jobbe for gode sterke Sykehus, for en god Skole og et godt Samferdselstilbud, også i Oppland!

Dag Helge Frøisland, tredjekandidat for Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**