Landbruksdebatt på Blæstad

Hovedtema for debatten var hvordan partiene vil sikre norsk matproduksjon. Svarene sprikte i retning av kjente politiske skillelinjer. På ett punkt var politikerne dog skjønt enige: Bøndene må ha en levelig inntekt for at matproduksjonen skal opprettholdes og endatil økes. Men hvordan inntektene skal sikres, var politikerne høyst uenige om

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Landbruksdebatt

Foto: Østlendingen

Venstres Erik Ringnes var den som i bolken om matproduksjon var mest konkret og trakk fram bondens inntekt:
– Norske bønder tjener halvparten av hva vanlige lønnsmottakere tjener, og da er det åpenbart at inntektsmålet ikke er nådd.
Landbruksminister Slagsvold Vedum var påpasselig med å spille direkte opp mot sine motstandere i Venstre og Høyre:
– Jeg vet at kornbonden Erik Ringnes kommer til å være godt fornøyd når han får kornoppgjøret for i år, takket være landbrukspolitikken som vi i regjeringen har ført. Og: I årets jordbruksoppgjør økte vi budsjettoverføringene med 500 millioner kroner, noe som står skarpt i kontrakt med Høyre som vil kutte, sa Vedum.
Hete toll-saker Siste ukes tollnyheter rundt Synnøve Finden, og deretter Slagsvold Vedums utspill om økt toll på frukt og bær, gjorde tollvern til et ekstra sentralt tema.
Erik Ringnes mente omtalte Vedum som "privatpraktiserende landbruksminister" i forbindelse med frukttollen, og ristet på hodet av hele utspillet. Han viste da til at regjeringen for øvrig ikke sto bak Vedums utspill.
Venstre ønsker å ha et importvern, men det får være grenser. Vi sitter alle og holder festtaler, og så drar vi til Sverige og handler etterpå, sa han.
Les mer om debatten her
(AH)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**