Trafikkfarlig langs Solheimsveien!

Venstre vil sørge for gang- og sykkelvei på “the missing link” mellom Visperud og Rolvsrud park, slik at syklistene kan ferdes trygt på hele veistrekningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Solheimveien har en

Solheimveien har en “missing link” for syklister

Venstre er opptatt av at det skal gå an å ferdes trygt på sykkel rundt i kommunen – og mellom kommunene!
Solheimveien mellom Lillestrøm og Oslo gjennom Lørenskog er en mye benyttet farvei for alle slags framkomstmidler. Syklistene blir nær skviset av veien av trailere, busser og personbiltrafikk på strekningen Rolvsrud park-Visperud, der det ikke finnes noen gang- og sykkelvei, kun en mikroskopisk veiskulder som syklistene benytter for å komme seg fram. Slik kan det ikke være.

Lørenskog Venstre vil sørge for gang- og sykkelvei på “the missing link” mellom Visperud og Rolvsrud park, slik at syklistene trygt kan sykle hele strekningen av Solheimsveien mellom Oslo og Lillestrøm.

Se videoklipp (57 sekunder) for visualisering av trafikkproblemet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**