Hvorfor stemme Venstre og “Folk først” ved dette valget?

Hva du stemmer ved dette valget vil bli avgjørende for hvem som skal styre Norge de neste 4 årene. Rett før valget tyder alt på at vi vil få et regjeringsskifte, men hvem som skal samarbeide om å danne ny regjering sammen med Høyre er fremdeles uvisst. Det ligger an til enten en blå-blå regjering med FRP eller en blå-grønn regjering med Høyre og sentrumspartiene Venstre og Krf.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Rebekka Borsch NTP

Foto: Tove Hofstad

Det er ingen hemmelighet at vi i Venstre ønsker det siste alternativet. Høyre og FrP sammen, kommer til å bli en kraftig høyrevridning av politikken med store skatteletter til de rikeste og mindre fokus på de som vil trenge det mest. Venstre har en helhetlig politikk som tar utgangspunkt i folks behov — "Folk først".

Når Venstre skal bygge velferdsordninger, har vi fokus på å ha målrettede tiltak til dem som behøver det mest. Vi vil ha et "varmere" samfunn, hvor folk i hjelpesystemene møter deg med et respektfullt og likeverdig "hei, hva trenger DU?", istedenfor "hei, velkommen til systemet vårt, her må du fylle ut noen skjemaer, så skal vi se hva slags hjelpekategori du tilhører." I helsepolitikken er vi opptatt av de samme verdiene, samt at mer av midlene må brukes lokalt i kommunene på forebyggende tiltak. Venstre vil også åpne for mer sunt folkevett i NAV-systemet, med økt bruk av skjønn og individuelle tilpasninger.

Vi er enig med Ap i at vi trenger gode, trygge og offentlige løsninger på de store fellesskapsområdene. Samtidig er vi enige med Høyre, at det må legges bedre til rette for verdiskapning. Venstre er det eneste partiet i Norge som ikke skal forsvare en bestemt interessegruppe; derfor kan vi fokusere kun på de politiske løsningene. Det bør for eksempel lønne seg å gjøre en ekstraordinær innsats for å få til noe man brenner for. Også her vil vi ha målrettede tiltak til de som trenger det mest — nemlig små- og mellomstore bedrifter, særlig i oppstartsfasen. Med Venstre vil det bli vesentlig mindre byråkratiske hindringer og mer hjelp for å starte og drive sin egen bedrift.

Venstre i regjering vil være den beste garantisten for en god miljø- og skolepolitikk. Vi er ikke prinsipielt for eller mot private løsninger, men mener at det viktigste er kvaliteten på tjenesten eller tilbudet som skal leveres. Derfor er vi opptatt av å legge til rette for at lærerne skal få bruke sin tid i størst mulig grad på elevene og at de skal få både videre- og etterutdanning for faglig påfyll. Venstre mener også at det er viktig å gjøre det enkelt for folk og bedrifter å ta grønne valg i hverdagen.

Hvis du er litt enig med Ap og litt enig med Høyre, men ønsker mer fokus på miljøpolitikk og menneskelige verdier, er Venstre løsningen for deg. Hvis du ikke vil ha en blå-blå høyrepolitikk i regjering, er det viktigere enn noen gang å stemme på Venstre.

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**