Oppdal Venstre

Trygve Sandes innlegg i Opdalingen 3.sept.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Alle mann til urnene!
Det nærmer seg atter Stortingsvalg. Kanskje har du allerede forhåndsstemt, kanskje har du ikke tenkt å stemme, eller kanskje du venter til nettopp valgdagen?
Vel, hvis du skal mene noe om, eller kunne kritisere hvordan landet styres, så er det minste du kan gjøre å gå og stemme. Vi lever i et demokrati, og det er vårt ansvar hvordan landet styres. Det kan selvsagt være vanskelig å finne ut hvilket parti en vil stemme på, hva de forskjellige står for og forskjellene mellom dem. Men se noen debatter, ta en valgtest, logg deg inn på hjemmesidene til partiene! Finn ut hvem du skal stemme på, det er et ansvar vi alle har!
Jeg har, siden jeg sitter i kommunestyret, selvsagt funnet mitt parti – Venstre. Hvorfor det? Hvis jeg skal svare så kort som mulig på det, blir det to ord: Frihet og rettferdighet. Venstre er Norges eneste liberale parti, eller sosialliberale om du vil. Frihet og rettferdighet er sosialliberale grunnverdier. Det betyr at Venstre ønsker en stat som aktivt bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet. Samtidig ønsker vi å unngå at staten og utvalgte interesseorganisasjoner får for stor makt på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet.
De som trenger hjelp skal få det. Alle skal ha samme rettigheter, enten det er Jørgen Hattemaker eller kong Salomo.
Makt skal spres og balanseres — ikke samles på en hånd.
Friheten skal gjelde for alle, alltid — men da er også det personlige ansvaret ufravikelig. Alle er likeverdige.
Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å bygge sterke felles institusjoner, bekjempe fattigdom og respektere naturen.
Dette er liberale verdier, som gjør at jeg stemmer Venstre, og som jeg prøver så godt jeg kan å arbeide etter i kommunepolitikken i Oppdal. Dette kan kanskje virke selvfølgelig, men datalagringsdirektivet, lobbyisme og kameraderi mellom næringsliv og regjering eller kommune, samt korrupsjon i det offentlige, er noen eksempler på ting som bryter med frihet og rettferdighet.
Men du må selv finne ut hva du vil stemme, det er både en rettighet og et ansvar du har. Heldigvis. Det har ikke alltid vært slik, og det er slett ikke slik overalt i verden. Derfor: Alle mann til urnene!
Live free – Godt valg!
P.S: Overskriften er et ordspill, og Venstre vil selvsagt også ha alle kvinner til urnene. Det var tross alt Venstre som innførte stemmerett for kvinner.

Vennlig hilsen
Trygve Sande
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**