Video: Utvikling med kvalitet

– Venstre er opptatt av at utviklingen ikke skal styres kun etter utbyggernes interesser, men at trivsel og trygghet for innbyggerne skal veie tyngst, sier Siri Engesæth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**